Geslaagde bewonersavond Rondom Wonen

Goede opkomst

26 mei hebben we een geslaagde en inspirerende online bijeenkomst gehad met onze huurders. Alle huurders waren uitgenodigd om met Rondom Wonen van gedachten te wisselen over drie thema’s uit ons concept koersplan: onze dienstverlening, bouwen om de doorstroming te bevorderen en de kwaliteit van onze woningen. Ook was onze huurdersvereniging Argos aanwezig. In het totaal hebben we met ongeveer 20 personen in een drietal werkgroepen, goed van gedachten kunnen wisselen.

Op alle thema’s hebben we goede tips gekregen. Alle huurders krijgen per mail een terugkoppeling van de uitkomsten van de avond en van de uitkomsten van de enquête die ter voorbereiding van de avond door huurders is ingevuld.

De conclusie van de avond was dat deze interessant was voor alle aanwezigen en zeker waard om te herhalen. We willen iedereen hartelijk danken voor zijn/haar bijdrage.
Het verslag van de bewonersavond is hier te lezen.

Vervolg

Op 7 juni  is er voor huurders de mogelijkheid om door te praten over het thema kwaliteit in onderhoud. De inschrijving hiervoor staat nog open. U kunt zich aanmelden via info@rondomwonen.nl.

In het najaar volgt een huurderspanel over duurzaamheid. U kunt zich ook nog inschrijven voor het huurderspanel.  Meer informatie hierover vindt u op www.praatmeemetrondomwonen.nl.