Centraal informatiepunt woningzoekenden

Vanaf 4 juni opent Woonnet Haaglanden een klantcontactcentrum (KCC) voor woningzoekenden.
Meer informatie treft u hier aan.