Het jaar 2020 in beeld

Hoe is het woningbezit van Rondom Wonen samengesteld?
Waar zijn in 2020 onze huuropbrengsten aan besteed?
Met welke andere organisaties werkt Rondom Wonen nauw samen?
Hoe ziet onze woningvoorraad er uit?
Deze informatie en meer vindt u op onze infographic “Het jaar 2020 van Rondom Wonen in beeld”