AED in Carré

Sinds vorige week is een gedeelte van Delfgauw ook Hartveilig  omdat er nu een AED gedurende 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar is. Dit door de plaatsing van een AED in een buitenkast aan een woonhuis op de Glazenmakerstraat in Emerald.

Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. Voor een grotere overlevingskans, moet een AED snel ter plaatse kunnen zijn.

Dankzij een project van de Hartstichting en Fonds 1818 kon de Stichting Evenementen EHBO Pijnacker voordelig een AED met een buitenkast aanschaffen. De AED is in de speciale Hartstichting-AED-kast aan de Glazenmakerstraat buiten geplaatst.

Hij is nu 24 uur per dag beschikbaar voor de omgeving en kan zo levens redden in de buurt. Dankzij de samenwerking met Rondom Wonen, bewoners van de Glazenmakerstraat en Velux Elektrotechniek, die voor de plaatsing heeft zorg gedragen, is plaatsing buiten mogelijk geworden.

De AED is aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie en maakt zo Delfgauw Hartveilig. Bij een hartstilstand in de omgeving wordt een AED namelijk gebruikt door burgerhulpverleners uit de buurt. Zij krijgen een oproep en zijn vaak als eerste bij het slachtoffer. Doordat zij deze AED snel ter plaatse brengen, heeft het slachtoffer voortaan een grotere overlevingskans, deze kan oplopen naar  zestig procent.

Om Delfgauw Hartveilig te maken dienen in Delfgauw minstens vier AED’s direct bruikbaar te zijn, dus in een buitenkast te hangen. Een AED moet namelijk binnen een straal van 500 meter van een reanimatieslachtoffer hangen om door het oproepsysteem Hartslag Nu te worden ingezet. Ook moeten er voldoende burgerhulpverleners aangemeld zijn.  Dus kunt u reanimeren meld u aan als burgerhulpverlener bij de Hartstichting of volg een reanimatiecursus. Een cursus duurt één avond en kost € 35,00. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze cursus.

Info of aanmelden bij: de Hartstichting of Evenementen EHBO Pijnacker: info@evenementenehbopijnacker.nl

Op de foto plaatst Cees van der Ende namens St. Evenementen EHBO Pijnacker de AED in de buitenkast aan de Glazenmakerstraat in Delfgauw.

Tekst: Telstar Online

Nieuwsbrief Rondom Wonen

De derde Nieuwsbrief van 2018 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Fraude woningzoekenden bij het zoeken naar een sociale huurwoning

De corporaties in de regio Haaglanden constateren steeds vaker dat woningzoekenden zich inlaten met malafide woningbemiddelingsbureaus om snel aan een sociale huurwoning te komen. Deze bureaus vervalsen documenten  voor de woningzoekenden waarmee een woningzoekende sneller in aanmerking zou komen voor een sociale huurwoning. Deze woningzoekenden betalen flinke bedragen voor deze diensten. 

Woningzoekenden die op zoek zijn naar een sociale huurwoning maken soms verkeerde keuzes door zich in te laten met de dubieuze bureaus. De gegevens van de woningzoekenden worden vervalst waardoor de kans op een sociale huurwoning groter wordt. Althans, dit is wat deze bureaus beloven. Jolanda van Loon, directeur van SVH: “De corporaties in de regio Haaglanden controleren heel streng op vervalste documenten. Hierdoor worden deze regelmatig onderschept. Bij constatering van fraude worden woningzoekenden die (laten) frauderen met hun gegevens uitgeschreven uit het woningzoekendesysteem, Woonnet Haaglanden. Bij constatering achteraf worden zelfs regelmatig ontruimingsprocedures gestart. Kortom, de woningzoekenden die denken op deze manier snel aan een woning te komen, worden uiteindelijk gedupeerd en komen helemaal niet meer in aanmerking.”

Jolanda van Loon begrijpt dat een woningzoekende die snel een woning nodig heeft het vervelend vindt om te moeten wachten op een sociale huurwoning. “Het is in de regio Haaglanden, die een gemiddelde wachtduur heeft van 45 maanden echter realistisch om via het reguliere systeem aan een woning te komen.” Daarnaast hebben de corporaties en gemeenten recentelijk een convenant ondertekend om de komende jaren ruim 12.000 sociale huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. Dit is nodig om de wachttijden te beperken. SVH roept woningzoekenden op om niet met dergelijke bureaus in zee te gaan. Met vragen of voor advies kunnen woningzoekenden terecht bij een van de 15 corporaties in de regio of bij Woonnet Haaglanden.