Nieuwbouwontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft Rondom Wonen al een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd. En ook de komende jaren
staat de nieuwbouw op de agenda. De woningnood is hoog, en vooral de vraag naar appartementen loopt op.
Voor meer informatie over wat er op de agenda staat; klik hier.

 

Rondom Wonen scoort wederom goed in Aedes benchmark

Als woningcorporatie ben je er voor je huurders en woningzoekenden. Dat willen we goed doen en liever nóg beter. Maar hoe meten we dat en hoe doen we het ten opzichte van andere woningcorporaties? Brancheorganisatie Aedes vergelijkt de prestaties van alle woningcorporaties in Nederland. De resultaten van deze zevende benchmark voor woningcorporaties zijn vandaag gepubliceerd. Onderwerpen als klanttevredenheid, onderhoud, beschikbaarheid en betaalbaarheid, bedrijfslasten en duurzaamheid staan hierin centraal. Rondom Wonen scoort op het huurdersoordeel wederom een dikke 8! Met name het oordeel van nieuwe huurders is heel positief.

Huurdersoordeel fantastisch!
Nieuwe huurders geven Rondom Wonen een 8.2 tegenover het landelijk gemiddelde van 7.7. Het cijfer dat Rondom Wonen krijgt van vertrokken huurders is een 8.1, vorig jaar was dit nog een 7.9. Huurders met een reparatieverzoek waarderen Rondom Wonen met een 7.9, tegenover een landelijk gemiddelde van 7.7. Op alle fronten scoort Rondom Wonen dus beter dan het landelijk gemiddelde.
Maar goed kan altijd beter, daarom blijven we ons inzetten voor goede communicatie en verbinding met onze huurders.

Ook dit jaar een mooie score voor CO2-uitstoot
Voor het prestatieveld Duurzaamheid scoort Rondom Wonen gemiddeld een B. Deze prestatie is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt mede omdat Rondom Wonen vrij nieuwe woningen heeft en door de aardwarmte in Pijnacker Noord, waardoor de CO2-uitstoot flink is teruggebracht.

Duurzaamheid
Rondom Wonen is op vele plaatsen al bezig met verduurzaming. Zo plaatsen wij zonnepanelen en bouwen gasloos. Ook gaan we de flatwoningen aan De Visserlaan isoleren. Hierbij werken wij nauw samen met de bewoners, huurdersvereniging en medewerkers van Rondom Wonen.

Samen Kersttafelen

Vierde nieuwsbrief is uit

De vierde Nieuwsbrief van 2020 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Week van het huren; Argos in actie

Een woningcorporatie kan niet zonder een goede huurdersorganisatie. Voor Rondom Wonen is dit huurdersorganisatie Argos. Voorzitter André Plooij en Jacolien Mulder van Rondom Wonen, vertellen u meer over hoe u als huurder uw stem kunt laten horen en de enquête die vandaag wordt gezonden naar alle huurders.
#weekvanhethuren

 

Week van het huren; generaties verbinden

Onze woonconsulente Stana is op bezoek geweest in het complex Acaciahof.
Een complex waar zowel oudere als jongere huurders wonen en in dit filmpje ziet u hoe dit tot mooie verbondenheid
kan leiden!

#weekvanhethuren

 

Week van het huren; goed verbonden!

Deze week is de Week van het huren! Het thema van deze week is om te laten zien hoe corporaties het contact met huurders versterken en huurders met elkaar in contact brengen. Betrokkenheid in de buurt verbetert de leefbaarheid en vergroot het woonplezier van de huurders. Daarmee laten we zien wat woningcorporaties doen voor de wijken.

Aangezien we nog steeds met corona maatregelen te maken hebben is besloten om in filmpjes te laten zien wat Rondom Wonen het afgelopen jaar heeft gedaan om het contact met onze huurders te versterken. In deze Week van het Huren laten we per dag 1 filmpje zien op onze website, Facebook pagina, Twitter, etc.

In het filmpje van vandaag gaat onze directeur Lucas de Boer op bezoek bij een huurster die al sinds 1971 van ons huurt!

Wij wensen u veel kijkplezier!

Week van het huren; bomen over kunst!

De Week van het Huren is begonnen! Er vinden deze week veel activiteiten plaats in straten en buurten. Zo leren de bewoners van sociale huurwoningen elkaar en de corporaties nog beter kennen. Kijk op https://bit.ly/3lcdqac  om te zien wat er georganiseerd wordt.

#WeekVanHetHuren #WonenDoenWeSamen

In het filmpje van vandaag ziet u hoe de kunstwerken in Pijnacker Noord tot stand zijn gekomen.
Wij wensen u veel kijkplezier!

Week van het huren; spreken is goud

Vandaag is de Week van het Huren begonnen. Het thema van deze week is om te laten zien hoe corporaties het contact met huurders versterken en huurders met elkaar in contact brengen. Betrokkenheid in de buurt verbetert de leefbaarheid en vergroot het woonplezier van de huurders. Daarmee laten we zien wat woningcorporaties doen voor de wijken.

Aangezien we nog steeds met corona maatregelen te maken hebben is besloten om in filmpjes te laten zien wat Rondom Wonen het afgelopen jaar heeft gedaan om het contact met onze huurders te versterken. In deze Week van het Huren laten we per dag 1 filmpje zien op onze website, Facebook pagina, Twitter, etc.

Wij wensen u veel kijkplezier!

Medewerkers Rondom Wonen op pad

Op maandag 14 september bezochten alle medewerkers van Rondom Wonen huurders in de verschillende wijken in Pijnacker en Delfgauw. Doel van deze middag was om op een andere manier in contact te komen met onze huurders. Wij hebben uiteindelijk 64 huurders gesproken en hen een aantal vragen gesteld. Uiteraard waren wij heel benieuwd naar de resultaten. U ook?

We spraken de meeste huurders in Pijnacker Noord en Delfgauw Emerald. Gemiddeld beoordelen de huurders die we spraken hun woning met een 7,7. Veel huurders zijn dus blij met hun woning! Als men iets zouden kunnen veranderen, zouden velen kiezen voor een luxere keuken, één of meer kamers extra of een duurzamer huis.

Ook worden de buurten goed beoordeeld. Gemiddeld werd een 7,8 gegeven voor de buurten waarin de huurders die wij spraken wonen. Zij vonden de buurten vaak rustig, groen en goed bereikbaar. Als ze nog iets konden toevoegen zouden veel bewoners graag meer parkeerplekken of speeltuinen willen in hun buurt.

De dienstverlening van Rondom Wonen wordt met een 7,5 beoordeeld. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! De helft van de huurders die wij spraken kent het klantenportaal nog niet en driekwart gebruikt het klantenportaal nog niet. Werk aan de winkel dus voor ons. De meeste huurders gaven aan graag contact via de telefoon of het klantenportaal te willen.

Wij vroegen ook welke onderwerpen belangrijk zijn voor de bewoners. Leefbaarheid, onderhoud van de woningen en woonlasten werden genoemd als belangrijke onderwerpen. En we kregen zelfs een aantal e-mailadressen van bewoners die graag met ons willen meepraten over één van deze onderwerpen. Ook daar zijn wel heel blij mee!

Het was een geslaagde middag! We kregen veel positieve reacties en huurders hebben het gewaardeerd. Zelf vonden we het een hele ervaring om zo maar bij bewoners aan te bellen; dit geldt zeker voor de collega’s die in de back-office werken en normaal gesproken niet zoveel direct contact hebben met huurders. Kortom: dit smaakt naar meer!

Mochten wij niet bij u zijn langs geweest, maar zou u ook graag mee willen praten over onderwerpen als leefbaarheid, woonlasten, onderhoud, etc., dan kunt u ons bellen of mailen. Telefoonnummer (015) 362 05 20 of via de e-mail: info@rondomwonen.nl