Postbus 87 vervalt per september 2019

Rondom Wonen krijgt de post steeds meer via de digitale weg binnen. Daarom hebben we besloten per 1 september a.s. onze POSTBUS 87, 2640 AB Pijnacker op te heffen. Brieven kunt u sturen naar: Industrieweg 2, 2641 RM  Pijnacker.

Wij zoeken een financieel analist! (28-32 uur)

Ter versterking van onze afdeling Finance & Control, zijn wij op zoek naar
een financieel analist (28-32 uur).
Klik hier voor meer informatie over deze leuke functie.

Nieuwe manager Wonen

Op 1 augustus is Bianca van Zon als manager Wonen begonnen bij Rondom Wonen. Zij volgt vertrekkend manager Tanja Roest op.

Trainees gezocht!

Gemeente, Rondom Wonen en huurders maken prestatieafspraken

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, woningcorporatie Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op 27 juni 2019 zijn de prestatieafspraken officieel ondertekend door alle betrokken partijen. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen.

Afspraken Pijnacker-Nootdorp
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Partijen hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan voor 2019. Begin dit jaar heeft Rondom Wonen al 66 sociale huurwoningen in Pijnacker Noord opgeleverd. Op dit moment wordt er gebouwd aan een appartementencomplex met 30 woningen in Keijzershof en een appartementengebouw in Nootdorp. Verder zijn er afspraken gemaakt over nieuwe ontwikkellocaties waarbij zowel de gemeente als Rondom Wonen de doorstroming binnen de woningvoorraad als speerpunt willen gebruiken. Op het gebied van duurzaamheid start Rondom Wonen een project met zonnepanelen.

De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze (toekomstige)  huurders.

Nieuwsbrief Rondom Wonen

De derde Nieuwsbrief van 2019 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Ook Rondom Wonen doet mee aan 4-Them!

Wat een geweldige avond! Samen met medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Brandweer Haaglanden, Politie Pijnacker-Nootdorp, Rondom Wonen en Ipse de Bruggen hebben wij een fantastische avond gehad in de brandweerkazerne van Pijnacker. Met een spelletjes parcours en vooraf een heerlijke bbq van De Viergang werd het een geslaagde avond! De beker ging naar Team Wit! Op naar een volgende editie!

Verduurzaming flat De Visserlaan

Op vrijdag 24 mei 2019 hebben de bewoners van De Visserlaan een brief ontvangen met een uitnodiging voor een bewonersavond. Rondom Wonen wil in De Visserlaan starten met het verbeteren van het comfort en het nemen van energiebesparende maatregelen.

Samen met de bewoners wordt het plan voor de flat gemaakt. De Visserlaan is de eerste flat in Pijnacker Noord waar we mee aan de slag willen. Na een succesvolle afronding komen ook de andere flats aan de beurt. Wij kunnen op dit moment nog niets zeggen wanneer de andere flats aan de beurt komen. Dat hangt af van het plan dat uiteindelijk wordt uitgevoerd in De Visserlaan.

Er is gekozen voor De Visserlaan vanwege de strategische ligging. Het gebouw staat aan het einde van de wijk en kijkt aan 1 kant direct het groen in. De overlast voor omwonenden bij te nemen bouwkundige maatregelen blijft hierdoor beperkt.

Via onze website willen we alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van het verloop van het project.

Huurbevriezing / huurverlaging

De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. Alhoewel er nog niets wettelijk is geregeld, is er wel gevraagd aan de corporaties om in de geest van het Sociaal Huurakkoord te handelen. Rondom Wonen geeft daar gehoor aan. 

Er zijn voor huurverlaging of huurbevriezing een aantal spelregels:

  1. Bent u aangewezen op huurtoeslag en heeft u een netto huur boven de € 720,42? Dan kan de huur verlaagd worden naar huurtoeslaggrens € 720,42. Zodat huurtoeslag mogelijk wordt. Deze maatregel is overigens niet nieuw.
  1. Zit uw huidige netto huur boven de 76% maximaal redelijk? Dit percentage staat in het voorstel huurverhoging 2019, uitgezonderd de brief over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Netto huren die onder de 76% maximaal redelijk zitten, worden geacht een goede prijs-kwaliteit verhouding te hebben.
  1. Zit uw netto huur boven de 76% maximaal redelijk? U kunt dit zien op uw huurverhogingsbrief. Lees dan het schema voor welke huurbevriezing/verlaging u in aanmerking kan komen:
Huurbevriezing > € 650 Huurverlaging > € 740
1 persoon met inkomen onder € 17.000 € 27.000
2 t/m 4 personen met inkomen onder € 27.000 € 34.000
5+ personen met inkomen onder € 34.000 € 39.000

Om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen moet de huurder de volgende bewijsstukken bij Rondom Wonen inleveren, samen met een ingevulde vragenlijst:

  • Uitgebreid Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt welke personen staan ingeschreven op het adres.
  • Van 3 maanden in 2019 de recente loonstroken en/of uitkeringsbewijzen van alle leden va het huishouden met inkomen.
  • Voor ieder gezinslid vanaf 18 jaar moet er een inkomensverklaring (IBRI) over 2018 ingeleverd worden. Ook als er geen inkomen geweest is, is deze verklaring noodzakelijk.

Nieuwbouw Villa Zonnedauw in Nootdorp binnenkort in de steigers

De bouw van het appartementengebouw voor de Stichting Wooninitiatief Nootdorp aan de Zonnedauw/Pinksterbloem in Nootdorp, Villa Zonnedauw, vordert gestaag.
De ruwbouw is ook in dit project klaar. Binnenkort wordt het appartementengebouw in de steigers gezet en kan er gestart worden met het verdere dak- en gevelwerk.
Doelstelling is om het totale gebouw eind 2019 op te leveren.

Villa Zonnedauw is een woonvoorziening voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en bestaat uit 14 appartementen, 2 gemeenschappelijke woonkamers waar gekookt en gegeten kan worden en een kantoor annex slaapkamer voor medewerkers van Ipse de Bruggen.

Voor meer informatie klik hier.