Huurders geven Rondom Wonen een dikke 8!

Rondom Wonen scoort als enige woningcorporatie in de regio Haaglanden een A bij de Aedes Benchmark op het onderdeel huurdersoordeel. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op!

Deze benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd onder woningcorporaties in Nederland. Een A-score is de hoogst haalbare score. Er wordt naar verschillende onderdelen gekeken, zoals het betrekken van de nieuwe woning, het verlaten van de woning en het afhandelen van een reparatieverzoek. Op alle onderdelen geven huurders ons een 8,1 en 8,2. Ook in 2019 blijven wij ons inzetten om deze mooie scores te behouden.

Omwonenden nieuwbouw Noord verrast

Medewerkers van Rondom Wonen hebben vlak voor Sinterklaas een kleine attentie bezorgd bij de direct omwonenden van de nieuwbouw appartementen van Rondom Wonen aan de Thorbeckelaan.

Samen met de nieuwsbrief Noord, waarmee omwonenden op de hoogte worden gehouden over de laatste stand van de bouw, ontvingen zij een kleine attentie in de vorm van een chocoladeletter. Sommige omwonenden hebben wat last ondervonden van de nieuwbouw, met name in het begin en daarom vonden Rondom Wonen en de aannemer Van Wijnen het een leuk idee om zo voor de Sinterklaas iets voor de bewoners te doen.

De reacties waren enthousiast en bewoners konden dit dan ook erg waarderen.

Sollicitatietrainingen voor vmbo-leerlingen bij Rondom Wonen

13 november was een bijzondere dag voor de vmbo-leerlingen van het Melanchthon Berkroden uit Berkel en Rodenrijs. De leerlingen gingen op sollicitatiegesprek bij professionals op verschillende locaties in Pijnacker en Lansingerland. Ook bij Rondom Wonen kwamen zo’n 50 leerlingen op bezoek.

De leerlingen hadden een sollicitatiebrief en CV geschreven en zich voorbereid. De meeste leerlingen vonden het toch wel heel spannend, want een gesprek oefenen met iemand die je niet kent is toch wel heel anders dan met je mentor. Doel van deze ochtend is zeker bereikt; de leerlingen hebben nuttige tips en meer zelfvertrouwen gekregen. Hierdoor kunnen zij straks beter een stageplek of bijbaantje vinden.

Als dank hebben de leerlingen zelf cake gemaakt, die ze bij de bedrijven achter lieten. Het was een geslaagde en leerzame ochtend en zeker voor herhaling vatbaar!

Start bouw Wooninitiatief Nootdorp

Na jaren van voorbereiding starten in week 45 de bouwwerkzaamheden voor het woonzorgcomplex op de hoek Pinksterbloem/Zonnedauw in Nootdorp. De initiatiefnemers van SWIN (Stichting Wooninitiatief Nootdorp) en wij van Rondom Wonen zijn uiteraard erg blij met deze vorderingen!

Er vinden momenteel al wat activiteiten plaats op het beoogde bouwterrein. Zo zijn er al bouwketens geplaatst en staat er een graafmachine. Deze week beginnen de grondwerkzaamheden, waarna de heipalen er worden ingeslagen. Helaas zal dat wat (geluids)overlast geven, maar dit duurt maar een dag of drie. Aannemingsbedrijf  W.A. Waaijer uit Leidschendam gaat de bouw uitvoeren. Voor het zover is, zal er bij een aantal omwonenden een bouwkundige vooropname plaatsvinden. Een bouwkundige vooropname wordt opgesteld om bij een eventuele schademelding duidelijkheid te krijgen over de staat van het object voorafgaand aan de werkzaamheden.

Wij houden u over de voortgang van de werkzaamheden via onze website op de hoogte. Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen op de website van de Stichting Wooninitiatief Nootdorp via www.swi-nootdorp.nl. Hier vindt u informatie over de bewoners, de organisatie en hoe u de SWIN eventueel kunt steunen.

Nieuwsbrief Rondom Wonen

De vierde Nieuwsbrief van 2018 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Huurdersorganisaties in de regio zoeken samenwerking

Sinds 18 oktober is de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) een feit. De intentieovereenkomst werd uiteindelijk door 14 van de 16 huurdersorganisaties uit de regio Haaglanden, waaronder Huurdersvereniging Argos, ondertekend. Hiermee vertegenwoordigen zij 95% van alle huurders in de regio Haaglanden. Dit komt neer op 475.000 huurders en daarnaast hebben zij een stem voor de 132.000 woningzoekenden in de regio.

Marianne Straks, bestuurder van WoonInvest, sprak de SHH toe namens de corporatie bestuurders. Zij noemde de ondertekening van deze samenwerking een ‘historisch moment’. Nooit eerder heeft zo’n grote groep huurdersorganisaties zich verenigt. Het bestuur van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en de samenwerkende gemeenten in de regio zijn dan ook heel enthousiast over dit prachtige initiatief.

Reacties nieuwbouw Pijnacker Noord

Reacties nieuwbouw Pijnacker Noord

Donderdag 4 oktober sloot de reactietermijn van de nieuwbouw woningen in Pijnacker Noord.
We hebben een overweldigend aantal reacties gehad op deze appartementen.
In de advertentie was reeds gemeld dat de rangorde die door Woonnet Haaglanden werd aangegeven, niet de goede was aangezien 25% van de woningen aan Lokaal Maatwerk wordt toegewezen en 25% aan doorstromers die een grote huurwoning in de regio achterlaten. Dit geldt zowel voor de rangorde die na sluiting werd aangeven als op dit moment.
Momenteel zijn we nog bezig met de toewijzingslijst omdat door een technisch probleem helaas ook mensen hebben kunnen reageren die qua inkomen boven de gestelde criteria zitten.
Indien u in aanmerking komt voor 1 van deze woningen, wordt u door ons zelf benaderd via email.

Beroepen in Beeld

Op 9 oktober kreeg Rondom Wonen weer bezoek van leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het kader van het project ‘Beroepen in Beeld‘.
In de ochtend kwam een groep van Berkenrode en in de middag een groep van het Stanislas college.
Na een praatje in de kantine waar appels en stroopwafels klaar stonden (de stroopwafels wonnen!) kregen de leerlingen van Ron (opzichter) en Antoinette (HR) een presentatie wat een woningcorporatie nu precies doet, wat voor afdelingen en functies er zijn etc.
Hierna was het tijd om richting de werkplaats en showroom te gaan waar ze onder toeziend oog van  allround vakmannen Ronald en Marcel aan de slag gingen met het buigen van pijpen en deurbeslag uit elkaar halen. Het gros van de kinderen in deze leeftijdsgroep weet uiteraard nog niet wat ze later willen worden; we hopen dat ze vanmiddag wat inspiratie hebben opgedaan!

  

 

Start Regionale Prestatieafspraken Haaglanden

Op donderdag 20 september 2018 hebben de wethouders Wonen en de corporatiebestuurders uit de 9 gemeenten van de regio Haaglanden kennisgemaakt op een bestuurlijke conferentie. De conferentie was een eerste aanzet voor de nieuwe regionale prestatieafspraken die voor 4 jaar worden afgesloten. In deze prestatieafspraken worden onder andere afspraken gemaakt over de gezamenlijke opgaven ten aanzien van de voorraadontwikkeling en duurzaamheid. De bestuurlijke conferentie vond plaats in een goede sfeer. Dit najaar zullen de bestuurlijke gesprekken worden gestart om over de regionale opgaves prestatieafspraken te maken met de 15 corporaties en 9 gemeenten.

Voor het eerst waren bij de conferentie ook de bestuurlijke vertegenwoordiging van de SHH (Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden) aanwezig. Deze regionale samenwerking tussen de huurdersorganisaties in Haaglanden is uniek. De samenwerking wordt op 18 oktober officieel gemaakt tijdens het ondertekenen van een intentieovereenkomst. De SHH is direct betrokken bij het proces om te komen tot nieuwe regionale prestatieafspraken.

Advertentie Woonnet Haaglanden online!

We kunnen gelukkig melden dat het technische probleem is opgelost op Woonnet Haaglanden.
De nieuwbouw appartementen in Pijnacker Noord staan online!