Update Corona maatregelen

Ons kantoor is per 10 mei 2021 weer geopend voor bezoek van 08.00 – 12.00 uur.
U kunt ons ook telefonisch bereiken van 08.00 tot 16.30 uur op (015) 362 0520 (op vrijdag tot 12.00 uur).
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons Klantportaal.

Digitale bewonersavond

Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Rondom Wonen gaat graag met haar huurders in gesprek. Door corona doen wij dit deze keer digitaal. Tijdens deze avond willen we graag met u in gesprek over verschillende thema’s. Deze bijeenkomst is op woensdag 26 mei 2021. Als uw e-mailadres bekend is bij Rondom Wonen, dan heeft u van ons ook een korte vragenlijst ontvangen ter voorbereiding op de bewonersavond. Heeft u geen vragenlijst ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@rondomwonen.nl. Wij sturen de vragenlijst dan naar u toe.

Koersplan Rondom Wonen
Het komend jaar stellen wij een nieuw koersplan vast. De rode draad in het koersplan is “meer mensen passend huisvesten”. In 2030 wil Rondom Wonen 3.000 passende sociale huurwoningen verhuren in Pijnacker-Nootdorp, waarbij de dienstverlening hoog wordt gewaardeerd en de betaalbaarheid en leefbaarheid worden geborgd.

Drie belangrijke onderwerpen hieruit willen we met u bespreken. Dit zijn: klantgericht in contact met huurders, het bouwen van 750 nieuwe woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en het verhuren van gewoon goede woningen.

Wij willen graag uw mening horen over deze thema’s.

Deze digitale bewonersavond vindt plaats op:
Woensdag 26 mei 2021
Tijd: 19:30 – 20:30 uur
Locatie: Vindt digitaal plaats. Als u zich aanmeldt, ontvangt u van ons een link.

Wat heeft u nodig?
Om mee te doen aan de digitale bewonersbijeenkomst heeft u internet nodig. U kunt zich aanmelden via de link, die u in uw e-mail heeft gekregen of u kunt uw e-mailadres doorgeven via info@rondomwonen.nl met de mededeling dat u mee wilt doen aan de bewonersavond op 26 mei. Daarna ontvangt u van ons een uitnodigingslink.

Aangepaste openingstijden feestdagen

In verband met diverse feestdagen is Rondom Wonen gesloten op de volgende dagen:

  • woensdag 5 mei 2021 (Bevrijdingsdag)
  • donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)
  • vrijdag 14 mei 2021 (dag na Hemelvaartsdag)
  • maandag 24 mei 2021 (2e Pinksterdag)

Online zijn wij altijd bereikbaar via het klantportaal via onze website www.rondomwonen.nl.

Voor spoedreparaties kunt u bellen met (015) 362 05 20 (u wordt dan doorverbonden met de meldkamer).

Verduurzaming De Visserlaan in Pijnacker Noord

Gisteren was het eindelijk zo ver: Rondom Wonen heeft opdracht verstrekt aan SlimOnderhoud (Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone) voor de verduurzaming van ons complex aan De Visserlaan in Pijnacker Noord.

Door de maatregelen gaan de woningen van energielabel D naar A. In het complex wordt op aardwarmte verwarmd en gedoucht en elektrisch gekookt. Gasvrij dus en een CO2 uitstoot van bijna nul!

Minstens zo belangrijk: de energierekening voor de huurders gaat erdoor omlaag en het wooncomfort omhoog.

Dit is het eerste woongebouw van Rondom Wonen in deze wijk dat wordt aangepakt. Als het resultaat goed is, dan volgen komende jaren de overige complexen van vergelijkbaar type.

Conditiemeting woningen Delfgauw

Rondom Wonen laat de conditie van uw woning in kaart brengen!

Huurders van onze woningen in Delfgauw hebben een brief ontvangen dat medewerkers van Froger Vastgoedinspecties in opdracht van Rondom Wonen de onderhoudsconditie van de woningen gaan opnemen. Het betreft een zogenaamde herhaal actie, want in 2019 is dit ook al een keer uitgevoerd.

Ze nemen de buitenkant op zoals muren, kozijnen, bergingen, achterpaden ed.  De (platte) daken worden vaker nagelopen en vallen hier buiten. Bij appartementgebouwen worden de hallen en bergingsgangen wel opgenomen. Mogelijk maken zij ook foto’s van de diverse gebreken.

Wij laten dit doen om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud, zodat wij tijdig werkzaamheden kunnen plannen in onze meerjarenbegroting.

Thuis blijven?

U hoeft niet thuis te blijven om de achtergevel of het balkon te inspecteren. Het kan steekproefsgewijs voorkomen dat men aanbelt met de vraag of zij in de achtertuin terecht kunnen. Bent u er op dat moment niet dan zullen zij een ‘buurwoning’ bezoeken.

Mochten zij bij u aanbellen, dan kunnen zij zich uiteraard legitimeren. Vraagt u daar gerust naar!

Gezondheidsklachten / Coronamaatregelen?
Mocht u niet willen dat zij door uw woning lopen naar de achtertuin, omdat er in uw huishouden gezondheidsklachten zijn of u hierover bezorgd bent, vertel dit de inspecteur alstublieft. Zij zoeken dan een andere bewoner of manier op om achterom te komen.

 Reparatieverzoeken?

Natuurlijk kunt u de medewerker van Froger wijzen op gebreken aan de buitenzijde van uw woning, maar beter is om dit te melden via ‘mijnrondomwonen.nl’ of per email naar info@rondomwonen.nl.  Wij kunnen deze dan laten opnemen of herstel inplannen.

Heeft u nog vragen?
Bel of mail ons dan via 015-3620520 of info@rondomwonen.nl

Problemen met telefonie

In verband met de coronamaatregelen werken onze medewerkers veelal vanuit huis.
Onze telefoons zijn doorgeschakeld, daardoor kan het zijn dat u een bezettoon hoort als u een reparatieverzoek (optie 1) wilt melden. Stel uw oproep dan een paar minuutjes uit.
Helaas komt het regelmatig voor dat de verbinding wordt verbroken. Dit vinden wij ontzettend vervelend. Dit gebeurt alleen als u met een SKP-aansluiting belt.

Wij zijn druk bezig met de SKP om dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Onze excuses voor het ongemak en wij hopen op uw begrip.

 

Eenmalige huurverlaging 2021, misschien ook voor u?

Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.
In 2021 gaat de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen gelden.
Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen. We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Geldt de huurverlaging voor alle woningen?
De Wet Eenmalige Huurverlaging geldt niet voor alle woningen.
Deze wet is bedoeld voor huurders met een lager inkomen en voor wie de netto huur boven de
aftoppingsgrens ligt. In de tabel hieronder leest u welke aftoppingsgrens voor u geldt.  Als uw kale huur lager is dan de aftoppingsgrens dan is de huur passend voor uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Ook huurders in een vrije sector woning komen niet in aanmerking voor een huurverlaging.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Bij de toewijzing van sociale huurwoningen houdt Rondom Wonen rekening met een huurprijs die past bij het inkomen. Het kan zijn dat door inkomensdaling of wijziging van de huishoudsamenstelling u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Daarom kunnen huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor onze huurders en wij zetten ons daar graag voor in.

Hoe werkt de huurverlaging?

Vanaf januari 2021 vraagt Rondom Wonen bij de belastingdienst gegevens van de huurders op. De belastingdienst verstrekt Rondom Wonen vanaf februari 2021 een indicatie van het inkomen 2019 en gegevens over de omvang van het huishouden. Vanaf dit moment weten we welke huurders in aanmerking komen voor de nieuwe regeling. U ontvangt dan uiterlijk vóór 1 april 2021 van ons een voorstel voor eenmalige huurverlaging.

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?
Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht heeft op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt van Rondom Wonen voor 1 april een voorstel voor huurverlaging.

Heeft u in 2020 een inkomensdaling gehad, waarmee u in de categorie voor huurverlaging terecht komt? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Als uw inkomen minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens ligt, heeft u recht op huurverlaging. 

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?
Dat is afhankelijk van de hoogte van uw huidige netto huur en uw inkomen van 2019. In het onderstaande overzicht zijn de inkomens en de kale huren opgenomen per type huishouden. Belangrijk is dat de servicekosten niet meegerekend worden in de huurprijs.

Type huishoudens Bruto inkomen lager dan Kale huur hoger dan Huurverlaging naar
Eén persoon          € 23.725        € 633,25      € 633,25
Eén persoon, AOW-gerechtigd
op 1-1-2021
          € 23.650        € 633,25     € 633,25
Twee personen, van wie
tenminste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021
          € 32.075        € 633,25     € 633,25
Drie of meer personen van wie
tenminste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021
          € 32.075        € 678,66      € 678,66
Twee personen zonder AOW            € 32.200

 

        € 633,25       € 633,25
Drie of meer personen zonder AOW           € 32.200

 

         € 678,66        € 678,66

Kan ik zelf huurverlaging aanvragen?
Huishoudens die na 2019 een inkomensdaling hebben gehad en/of waarbij de huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen en daardoor ook in aanmerking komen voor huurverlaging, kunnen zelf een verzoek indienen bij Rondom Wonen. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden voorafgaande aan het verzoek tot huurverlaging zijn opgetreden.

U moet dan zelf gegevens aanleveren. Wij hebben de onderstaande gegevens van u nodig.
– Salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder.
– Een actuele verklaring van de samenstelling van het huishouden (deze kunt u afhalen bij de gemeente)
U kunt de gegevens sturen naar info@rondomwonen.nl.

Rondom Wonen zal binnen drie weken na ontvangst van de actuele gegevens het huurverlagingsvoorstel doen. De huurverlaging gaat dan in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. U kunt een eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021.

Laatste nieuwsbrief van het jaar is uit!

Het zeer bewogen jaar 2020 is alweer bijna achter de rug.
In onze laatste nieuwsbrief kunt u meer lezen over onze dienstverlening tijdens de lockdown, maar ook
over de verkoop van ons woningbezit in Terbregge en kunt u zien hoe soepel in de heupen onze vakploeg is!

Nieuwbouwontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft Rondom Wonen al een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd. En ook de komende jaren
staat de nieuwbouw op de agenda. De woningnood is hoog, en vooral de vraag naar appartementen loopt op.
Voor meer informatie over wat er op de agenda staat; klik hier.