Rondom Wonen is gesloten voor publiek

Rondom Wonen en de Coronacrisis (update 24 maart 2020) 

Het Coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven
U bent wellicht thuis aan het werken of door uw werk naar huis gestuurd. Ook schoolgaande kinderen zijn thuis en maken huiswerk op de laptop. Of u bent ouder en vanochtend extra vroeg opgestaan om boodschappen te doen. Misschien heeft u wel buren die u daarbij nu helpen. 

Onze dienstverlening is aangepast

Wij hebben onze dienstverlening op een aantal punten aangepast om de situatie voor u en onze medewerkers zo veilig mogelijk te houden. Ons kantoor is dicht voor bezoekers. De medewerkers van Rondom Wonen werken nu het meest vanuit huis. Uw huur betalen aan de balie kan dus nietU kunt ons het beste telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren. Op vrijdag kunt u alleen bellen voor reparatieverzoeken die niet kunnen wachten 

Betalingsproblemen?

De crisis kan gevolgen hebben voor uw gezondheid. Maar ook voor uw financiële situatie. De overheid helpt bedrijven en zelfstandigen die in de problemen komen. We kunnen ons voorstellen dat sommige huurders nu even niet weten hoe de financiën eruit gaan zien. Bijvoorbeeld omdat u een nul uren contract heeft of ZZP’er bent. Als u zorgen heeft over het betalen van de huur voor het begin van volgende maand, neem dan contact met ons op. We willen op basis van uw persoonlijke situatie graag met u zoeken naar oplossingen 

Reparatie nodig?

Reparaties voeren we alleen uit als ze niet lang kunnen wachten en er geen bewoners met ziekteverschijnselen in de woning aanwezig zijn. Als de reparatie niet spoedeisend is, dan vragen we u opnieuw contact met ons op te nemen als de Coronamaatregelen versoepeld zijn. U kunt een reparatieverzoek via het huurdersportal en telefonisch doorgeven. Spoedeisende reparatieverzoeken zijn bijvoorbeeld: 

  • gas, water, elektra: lekkages en storingen 
  • riool: verstopping en breuken 
  • kapotte ruiten waardoor wind en regen uw huis binnendringen 
  • cv: geen warm water of verwarming 
  • liftstoringen 

 

Officieel startmoment Tuindershof

Op dinsdag 10 maart is de start gegeven van de nieuwe wijk Tuindershof in Pijnacker. Wethouder Frank van Kuppeveld heeft de officiële starthandeling verricht op het bouwterrein. Op dat moment werd ook samen met de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof een zogenaamde “pin” aan de Tuindersweg onthuld met het nieuwe log van de wijk.

Rondom Wonen gaat in deze nieuwe wijk 163 sociale huurwoningen realiseren. De start van de bouw staat geprognotiseerd in het tweede kwartaal 2021. In fase 1 bouwt Rondom Wonen 67 appartementen.

Allround woonconsulent gezocht

Omdat een van onze collega’s met vroegpensioen gaat, zijn we voor onze afdeling Wonen op zoek naar een allround woonconsulent (32 uur).
Klik hier voor meer informatie over deze leuke vacature.

Buurtkunst in Noord

Op zaterdag 29 februari is het eerste kunstobject opgehangen op de kopgevel aan de Esdoornlaan. Later dit jaar worden de andere 2 kunstobjecten op de andere gevels geplaatst.

Het kunstproject is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente, SBJ Samen Sterk (SWOP, Bibliotheek Oostland, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland), wijkvereniging Noord en Rondom Wonen.

De kunstenaressen Sabina Verduyckt en Martine de Soet hebben het ontwerp gemaakt. Omdat het de bomenbuurt betreft, zijn het bomen (Esdoorn, Beuk, Kastanje) geworden.

Door kinderen en hun ouders uit de buurt zijn vogels gemaakt, die later in en bij de bomen bevestigd worden.

Nieuwsbrief Rondom Wonen

De eerste  Nieuwsbrief van 2020 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

U heeft post van Rondom Wonen

Met spoed betaalbare huurwoningen bijbouwen in Pijnacker-Nootdorp

Rondom Wonen roept de gemeente Pijnacker-Nootdorp op snel bouwgrond aan de woningcorporaties te gaan verkopen zodat die aan de slag kunnen met het bijbouwen van honderden betaalbare huurwoningen. Er is geen tijd te verliezen, betoogde directeur Lucas de Boer donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad.

De Boer hield de gemeenteraad voor dat er een dusdanig grote schaarste is aan goedkope huurwoningen, dat mensen met een modaal inkomen de gemeente nu noodgedwongen verlaten, terwijl de wachttijd voor een sociale huurwoning elke maand verder oploopt.

Juist nu is er een goede mogelijkheid om veel goedkope huurhuizen te bouwen. De corporaties krijgen een korting van 25.000 euro per woning op de verhuurdersheffing, en door de lage rente kan Rondom Wonen goedkoop lenen om die nieuwbouw te betalen. Daarom moet het ijzer gesmeed worden nu het heet is. ‘Gemeente, verkoop ons de gronden die we nodig hebben en wij gaan meteen aan de slag’, zo luidde het betoog van de directeur van Rondom Wonen.

De Boer deed zijn oproep voorafgaand aan de bespreking van de concept Woonvisie door de raad.
Lees hier het hele verhaal dat Lucas de Boer donderdag 13 februari in de gemeenteraad heeft gehouden: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/8456090/1/Tekst_spreekrecht_gemeenteraad_P-N_woonvisie

Villa Zonnedauw verhuurd

Op 11 februari hebben de nieuwe bewoners van Villa Zonnedauw in Nootdorp de sleutels gekregen. Nadat de bewoners de sleutels hebben gekregen, werd ook de huurovereenkomst tussen het bestuur van het SWIN en Rondom Wonen getekend.

Villa Zonnedauw is een uniek project; het betreft een appartementengebouw met veertien appartementen voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Het betreft veelal kinderen met Nootdorpse en Pijnackers ouders die zelf aan de slag zijn gegaan om voor hun ouder wordende kinderen een voorziening te realiseren. Samen met Rondom Wonen en bouwbedrijf Waaijer is dit mooie appartementengebouw gerealiseerd.
Nu de bewoners de sleutels hebben, kan het inrichten van de appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes beginnen.
Begin mei zal de officiële opening plaatsvinden.

Samen maken we werk van vroegsignalering

Samen met een vijftal signaalpartners maken de gemeente Pijnacker-Nootdorp en woningcorporatie Rondom Wonen werk van het vroegtijdig signaleren van schulden bij haar inwoners. Op woensdagmiddag 5 februari ondertekenden wethouder Hanneke van de Gevel, Nathalie Trijsburg (procesmanager Dunea) en Bianca van Zon (Manager Wonen van Rondom Wonen) het convenant “Vroeg Eropaf”.

De gezamenlijke aanpak is gericht op het voorkomen van problematische schulden van inwoners van Pijnacker-Nootdorp bij de betrokken partijen. Vooralsnog zijn de deelnemende partijen Rondom Wonen, Dunea en ziektekostenverzekeraars: VGZ, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Het betreft een pilot, met de nadrukkelijke bedoeling om gedurende de pilotperiode te onderzoeken hoe Vroegsignalering in Pijnacker-Nootdorp zo effectief mogelijk kan worden vormgegeven. Wanneer de aanpak succesvol blijkt, wordt de samenwerking uitgebreid met meer zorgverzekeraars en energieleveranciers.

Infocentrum Keijzershof alleen op zaterdag open

Het Infocentrum Keijzershof, waar u terecht kan voor alle informatie op het gebied van wonen in Keijzershof, is de komende twee maanden alleen open op zaterdag.
Van 1 februari tot en met 1 april zal informatrice Janny aanwezig op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Vanaf begin april worden de openingstijden weer uitgebreid.