Nieuwsbrief juli is uit!

Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Wat gaat Rondom Wonen bouwen in Pijnacker? Hoe pakt u overlast aan?
U leest er alles over in onze nieuwsbrief.

Glasvezel in Delfgauw

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft met KPN afgesproken dat zij glasvezel mag aanleggen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Zij starten hiermee in Delfgauw.
De KPN vraagt daarna aan alle bewoners of zij een abonnement met hen willen afsluiten.

Rondom Wonen heeft contact met de KPN.
Wij weten van hun plannen. Bij appartementen zorgen wij dat de KPN op de juiste manier de kabels aanlegt.
Ook mogen zij van Rondom Wonen een glasvezelpunt in de meterkast van de woning maken.  

Een abonnement bij KPN is uw eigen beslissing.
Wat hier wel bij hoort is een wandcontactdoos in de meterkast voor het modem. Die maakt de KPN niet en is voor eigen rekening.
Het uitbreiden van de elektrische installatie, zeker in de meterkast, is alleen toegestaan door een erkend installateur.
Realiseert u zich dat dit kosten met zich meebrengt! De hoogte hiervan kunt u opvragen bij één van de lokale Elektro-installateurs.

 

 

Reparatieverzoeken melden

Reparatieverzoeken kunt u doorgeven op twee manieren:

  1. via uw eigen portaal Mijn Rondom Wonen. Hier kunt u 24/7 uw reparatieverzoek melden en ook meteen inplannen.
  2. telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 08.00-12.00 uur  op (015) 362 0520 (kies voor optie 1)
    Buiten deze openingstijden kunt u alleen voor spoedeisende reparaties bellen met bovengenoemd telefoonnummer.
    U wordt dan doorgeschakeld naar een externe storingsdienst.

Op onze pagina ‘Reparatie en Onderhoud’ treft u verdere informatie over o.a. elektrastoringen, glasschade of CV-storingen.

1e paal geslagen 41 sociale huurwoningen Tuindershof

Op vrijdag 28 mei jl. is de eerste paal geslagen voor 41 sociale huurwoningen die Rondom Wonen samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, bouwbedrijf Waal en de ontwikkelingscombinatie Tuindershof gaat realiseren in Tuindershof.

Voor Rondom Wonen is het uniek om de eerste 41 betaalbare woningen in Tuindershof samen met andere ontwikkelaars te realiseren. Wij zijn gewend om zelf onze sociale huurwoningen te ontwikkelen. Maar door de krachten te bundelen kunnen we sneller een bijdrage leveren aan de vele betaalbare woningen die er nu nodig zijn. De woningen liggen aan sfeervolle straatjes, groene lanen, de centrale meanderende waterloop of op een erf.

Tuindershof is een nieuwe woonbuurt ten zuidwesten van het centrum van Pijnacker. De dorpse buurt ligt in een waterrijke en groene omgeving. Er komen ruim 600 woningen variërend van eengezinswoningen en appartementen tot twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, zowel koop als sociale huur. Het wordt een samenhangende en herkenbare wijk met een dorpse architectuur die gekenmerkt wordt door het gebruik van eerlijke, eenvoudige en natuurlijke materialen, vormen en kleuren. De openbare ruimte is het fundament van de wijk.

Nieuw kabinet: schaf de verhuurderheffing af!

In Pijnacker-Nootdorp is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Lucas de Boer (Rondom Wonen): ‘op elke sociale huurwoning die wordt geadverteerd komen inmiddels al meer dan 500 (!) reacties binnen van woningzoekenden, toen ik hier 3 jaar geleden begon was dat 200 reacties per woning, het gaat dus niet de goede kant op!’ Voor een aanzienlijk deel zijn die woningzoekenden starters uit de gemeente zelf. Een onderwijzer of politieagent die hier werkt en zelfstandig wil wonen, valt qua inkomen onder de doelgroep voor een sociale huurwoning. De wachttijd hiervoor is echter nu al 7 jaar!

Frank van Kuppeveld (wethouder wonen): ‘De belangrijkste oplossing voor de mismatch tussen vraag en aanbod is bijbouwen. We willen graag dat Rondom Wonen investeert in nieuwbouw en verduurzaming.’ De locaties zijn er, maar voor meer bouwen is veel geld nodig. Miljoenen euro’s die woningcorporaties, zoals Rondom Wonen, nu elk jaar overmaakt naar ‘Den Haag’ in de vorm van de verhuurderheffing. Een bijzondere belasting op sociale huurwoningen. Nederland is het enige land ter wereld dat een speciale belasting heft op sociale huurwoningen. Die belasting is bijna 10 jaar geleden in crisistijd ingevoerd als tijdelijke maatregel, maar is door de overheid intussen tot een vaste extra belasting omgevormd. Dat kan in deze tijd van woningtekorten echt niet meer.

Daarom onze dringende oproep aan de partijen die nu met elkaar onderhandelen over een nieuw kabinet: schaf de verhuurderheffing af!  

Frank van Kuppeveld, wethouder wonen gemeente Pijnacker-Nootdorp
Lucas de Boer, directeur-bestuurder Rondom Wonen

Krachten bundelen voor betaalbaar wonen in Tuindershof

Samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de ontwikkelingscombinatie Tuindershof (BPD Gebiedsontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie en Kavel Vastgoed) heeft Rondom  Wonen op vrijdag 21 mei jl. de overeenkomst getekend voor de eerste 41 van 175 sociale huurwoningen in Tuindershof-Noord.
Door de krachten te bundelen, schaal te vergroten en deze woningen in combinatie met 260 koopwoningen te ontwikkelen kan er sneller en adequater een bijdrage geleverd worden aan de vele betaalbare huurwoningen die er nu nodig zijn.

Tuindershof wordt een wijk met een dorpse architectuur die gekenmerkt wordt door het gebruik van eenvoudige natuurlijke materialen, vormen en kleuren. De groene inrichting nodigt uit tot ontmoeting en zorgt voor een gezonde leefomgeving. De architectuur van deze appartementen is van de hand van Job Beerthuizen van Van Manen architecten. 

 

 

Nieuwbouwproject Het Gildehof Nootdorp

Van ’t Hof Rijnland realiseert in Nootdorp 21 sociale huurappartementen.
Informatie over de appartementen, de inkomensvoorwaarden en huisvestigingsvergunning, treft u aan op hun website.
Heeft u verdere vragen, neem dan contact op met Van ’t Hof Rijnland. De contactgegevens staan vermeld op hun website.

Wijziging regels ‘doorstromers’

In 2019 is de nieuwe Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019 van kracht geworden.

Eén van de gevolgen van de Huisvestingsverordening is het begrip ‘doorstromer’ en ‘starter’.
Aangezien de overgangsperiode tot 1 juli 2021 van kracht is, informeren we u nogmaals over deze wijziging.

Nieuwsbrief mei is uit!

In onze laatste nieuwsbrief leest u alles over de digitale bewonersavond die 26 mei plaatsvindt, het pilot project De Visserlaan, het opgerichte huurderspanel en hoe Rondom Wonen het in 2020 heeft gedaan. Genoeg leesvoer dus!

Update Corona maatregelen

Ons kantoor is per 10 mei 2021 weer geopend voor bezoek van 08.00 – 12.00 uur.
U kunt ons ook telefonisch bereiken van 08.00 tot 16.30 uur op (015) 362 0520 (op vrijdag tot 12.00 uur).
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons Klantportaal.