Valse mails en smsjes van ‘Woningnet’

Helaas zijn er valse e-mails en sms-jes in omloop waarin gevraagd wordt om verlenging van de inschrijving bij ‘Woningnet’.

Dit heeft niets te maken met uw eventuele inschrijving bij Woonnet Haaglanden, maar is een geval van ‘phishing’. Bij phishing proberen criminelen u door e-mails of sms-jes naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. Klik nooit op links in een phishing e-mail!

Vertrouwt u het niet of heeft u meer vragen? Bel dan met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website https://www.politie.nl/themas/phishing.html.

Bouwstroom Haaglanden, een van de oplossingen voor wooncrisis in Haaglanden

De woningcorporaties in de regio Haaglanden willen met slimme bouwoplossingen sneller woningen realiseren. Dit krijgt vorm in het project ‘Bouwstroom Haaglanden’. Op 27 september is hiervoor symbolisch de intentieverklaring ondertekend door 12 bestuurders van woningcorporaties in de regio Haaglanden, waaronder Rondom Wonen.

Met de Bouwstroom Haaglanden komen de woningcorporaties in actie. Het doel van de Bouwstroom Haaglanden is dat er sneller en meer betaalbare huizen beschikbaar komen. Lucas de Boer, bestuurslid SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden en directeur-bestuurder Rondom Wonen) en trekker van Bouwstroom Haaglanden: “Door in een Bouwstroom samen te werken met gemeenten en corporaties, wordt het mogelijk om in vrijwel alle marktsegmenten sneller en goedkoper nieuwbouw te realiseren”. Conceptueel en industrieel bouwen bieden een oplossing. De woningzoekenden zijn zo sneller geholpen aan een woning die voor hen als thuis voelt.

Laat die bouwkranen maar komen
SVH-voorzitter Mohamed Baba: “Ik geloof dat een fijn thuis de basis is voor een goed leven. Ik kom veel in de wijk en praat met bewoners, met woningzoekenden. Veel te veel mensen hebben geen fijn thuis. Als woningcorporaties in de regio Haaglanden slaan we de handen ineen. Ondanks de moeilijke omstandigheden, tonen wij lef en bestuurlijke doorzettingskracht. Wij geven thuis. Daar hebben we de gemeenten in regio Haaglanden en marktpartijen keihard bij nodig. Onze samenwerking en ambitie gaan ver. Versneld qua productie, versimpeld qua vergunningen en procedures, verdraaid goed van kwaliteit en verrassend betaalbaar. Laat die bouwkranen maar komen!”

De wooncrisis is te groot om niets te doen
Zeker in de regio Haaglanden is de woningnood groot. Woningzoekenden staan gemiddeld ruim 6 jaar ingeschreven voordat zij een sociale huurwoning toegewezen krijgen. Met meer dan 160.000 ingeschreven woningzoekenden en slechts 8.000 verhuringen per jaar staat vast dat de woningnood groot is. Corporaties maken afspraken met gemeenten, provincie en de huurdersorganisaties over het toevoegen van sociale huurwoningen in de regio.

Tempo van bouwen moet omhoog
Lucas de Boer: “Niet alleen het ontbreken van voldoende personeel in de bouw, de schaarste aan grondstoffen en de grote vraag veroorzaken hoge bouwkosten, maar ook de manier waarop we nu vaak nog bouwen speelt een rol bij die kosten”. De opgave is groot, het tempo van bouwen moet omhoog en er is beperkte investeringscapaciteit bij de corporaties. Dit zorgt ervoor dat we naar andere manieren kijken om de opgave in te vullen. Eén van de manieren is het bundelen van de inkoop in een Bouwstroom. De 12 corporaties werken in dit project samen met de Provincie Zuid-Holland.

Bouwstroom Haaglanden
Op 30 september heeft de verstedelijkingsalliantie plaatsgevonden. Mohamed Baba en Lucas de Boer hebben tijdens de verstedelijkingsalliantie de Bouwstroom Haaglanden als gezamenlijk project geïntroduceerd en hun inzet kenbaar gemaakt. Ook de Provincie bekrachtigt hun deelname en steunt de woningcorporaties met dit project.

Nieuwsbrief september is uit!

Op zaterdag 25 september 2021 is het weer zo ver, Burendag!
En verder in deze nieuwsbrief artikelen over een project om onze basiskwaliteit vast te stellen, verlaging van uw woonlasten door het plaatsen van zonnepanelen en nog veel meer.
Klik hier voor onze nieuwsbrief!

Burendag 2021 – Wonen doen we samen!

Burendag is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Oranjefonds en Douwe Egberts om bewoners bij elkaar te brengen. Rondom Wonen vindt het belangrijk dat u, onze huurder, prettig woont! Goed contact met uw buren draagt daar voor een groot deel aan bij. 

Op zaterdag 25 september 2021 is het weer zo ver, Burendag!

Deze dag zorgt er voor dat mensen met elkaar in contact komen en elkaar beter leren kennen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in de buurt en automatisch voelen mensen zich meer betrokken en zullen ervaren meer woonplezier. Klinkt goed toch?

Rondom Wonen wil graag een steentje (of kopje koffie) bijdragen. Mochten u en uw buren mee willen doen aan Burendag, kunt u van ons een poster ontvangen waarop de tekst staat: “Ik doe mee aan Burendag, koffie?”
Deze poster kunt u op zaterdag 25 september voor uw raam hangen, zodat andere buren weten dat ze bij u aan kunnen bellen voor een bakkie koffie en een praatje. Wilt u meedoen? Stuur dan een mail naar info@rondomwonen.nl, dan wordt er contact met u opgenomen en krijgt u de poster op tijd thuis gestuurd.

Meer informatie kunt u vinden op www.burendag.nl. Via deze website kunt u zich als buurt of straat aanmelden voor een initiatief.

Telefoon- en internetstoring

Helaas kampen wij door een technische storing in Pijnacker momenteel met geen of slechte
telefonische bereikbaarheid. Ook via mail/internet zijn wij niet bereikbaar.
Onze excuses voor het ongemak, we hopen dat deze storing snel is opgelost.

Nieuwsbrief juli is uit!

Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Wat gaat Rondom Wonen bouwen in Pijnacker? Hoe pakt u overlast aan?
U leest er alles over in onze nieuwsbrief.

Glasvezel in Delfgauw

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft met KPN afgesproken dat zij glasvezel mag aanleggen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Zij starten hiermee in Delfgauw.
De KPN vraagt daarna aan alle bewoners of zij een abonnement met hen willen afsluiten.

Rondom Wonen heeft contact met de KPN.
Wij weten van hun plannen. Bij appartementen zorgen wij dat de KPN op de juiste manier de kabels aanlegt.
Ook mogen zij van Rondom Wonen een glasvezelpunt in de meterkast van de woning maken.  

Een abonnement bij KPN is uw eigen beslissing.
Wat hier wel bij hoort is een wandcontactdoos in de meterkast voor het modem. Die maakt de KPN niet en is voor eigen rekening.
Het uitbreiden van de elektrische installatie, zeker in de meterkast, is alleen toegestaan door een erkend installateur.
Realiseert u zich dat dit kosten met zich meebrengt! De hoogte hiervan kunt u opvragen bij één van de lokale Elektro-installateurs.

 

 

Reparatieverzoeken melden

Reparatieverzoeken kunt u doorgeven op twee manieren:

  1. via uw eigen portaal Mijn Rondom Wonen. Hier kunt u 24/7 uw reparatieverzoek melden en ook meteen inplannen.
  2. telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 08.00-12.00 uur  op (015) 362 0520 (kies voor optie 1)
    Buiten deze openingstijden kunt u alleen voor spoedeisende reparaties bellen met bovengenoemd telefoonnummer.
    U wordt dan doorgeschakeld naar een externe storingsdienst.

Op onze pagina ‘Reparatie en Onderhoud’ treft u verdere informatie over o.a. elektrastoringen, glasschade of CV-storingen.

1e paal geslagen 41 sociale huurwoningen Tuindershof

Op vrijdag 28 mei jl. is de eerste paal geslagen voor 41 sociale huurwoningen die Rondom Wonen samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, bouwbedrijf Waal en de ontwikkelingscombinatie Tuindershof gaat realiseren in Tuindershof.

Voor Rondom Wonen is het uniek om de eerste 41 betaalbare woningen in Tuindershof samen met andere ontwikkelaars te realiseren. Wij zijn gewend om zelf onze sociale huurwoningen te ontwikkelen. Maar door de krachten te bundelen kunnen we sneller een bijdrage leveren aan de vele betaalbare woningen die er nu nodig zijn. De woningen liggen aan sfeervolle straatjes, groene lanen, de centrale meanderende waterloop of op een erf.

Tuindershof is een nieuwe woonbuurt ten zuidwesten van het centrum van Pijnacker. De dorpse buurt ligt in een waterrijke en groene omgeving. Er komen ruim 600 woningen variërend van eengezinswoningen en appartementen tot twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, zowel koop als sociale huur. Het wordt een samenhangende en herkenbare wijk met een dorpse architectuur die gekenmerkt wordt door het gebruik van eerlijke, eenvoudige en natuurlijke materialen, vormen en kleuren. De openbare ruimte is het fundament van de wijk.

Nieuw kabinet: schaf de verhuurderheffing af!

In Pijnacker-Nootdorp is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Lucas de Boer (Rondom Wonen): ‘op elke sociale huurwoning die wordt geadverteerd komen inmiddels al meer dan 500 (!) reacties binnen van woningzoekenden, toen ik hier 3 jaar geleden begon was dat 200 reacties per woning, het gaat dus niet de goede kant op!’ Voor een aanzienlijk deel zijn die woningzoekenden starters uit de gemeente zelf. Een onderwijzer of politieagent die hier werkt en zelfstandig wil wonen, valt qua inkomen onder de doelgroep voor een sociale huurwoning. De wachttijd hiervoor is echter nu al 7 jaar!

Frank van Kuppeveld (wethouder wonen): ‘De belangrijkste oplossing voor de mismatch tussen vraag en aanbod is bijbouwen. We willen graag dat Rondom Wonen investeert in nieuwbouw en verduurzaming.’ De locaties zijn er, maar voor meer bouwen is veel geld nodig. Miljoenen euro’s die woningcorporaties, zoals Rondom Wonen, nu elk jaar overmaakt naar ‘Den Haag’ in de vorm van de verhuurderheffing. Een bijzondere belasting op sociale huurwoningen. Nederland is het enige land ter wereld dat een speciale belasting heft op sociale huurwoningen. Die belasting is bijna 10 jaar geleden in crisistijd ingevoerd als tijdelijke maatregel, maar is door de overheid intussen tot een vaste extra belasting omgevormd. Dat kan in deze tijd van woningtekorten echt niet meer.

Daarom onze dringende oproep aan de partijen die nu met elkaar onderhandelen over een nieuw kabinet: schaf de verhuurderheffing af!  

Frank van Kuppeveld, wethouder wonen gemeente Pijnacker-Nootdorp
Lucas de Boer, directeur-bestuurder Rondom Wonen