Parttime en flexibele receptioniste gezocht!

Rondom Wonen zoekt voor de vrijdagochtend een receptioniste die ook in tijden van ziekte en vakantie kan invallen.
Deze functie kan eventueel ook gecombineerd worden met het notuleren van vergaderingen in de avonduren. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsbrief Rondom Wonen

De tweede Nieuwsbrief van 2019 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Mooie cijfers bij de visitatie van Rondom Wonen

Rondom Wonen heeft in 2018 een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke commissie, samengesteld door Ecorys uit Rotterdam, heeft onze maatschappelijke prestaties over de afgelopen vier jaar beoordeeld. Voor onze maatschappelijke prestaties van 2014 tot en met 2017 kregen we gemiddeld een 7.

Wat is een maatschappelijke visitatie?
De commissie onderzoekt of de corporatie de goede dingen doet en hoe ze dat doet. De commissie kijkt hierbij naar de prestaties van de afgelopen vier jaar en beoordeelt of deze prestaties ook in de toekomst waargemaakt kunnen worden. De commissie doet gedegen onderzoek en houdt interviews met interne en externe belanghebbenden. Met deze informatie vormt zij zich een beeld over vier prestatievelden:

  • Presteren naar opgaven en ambities
  • Presteren volgens belanghebbenden
  • Presteren naar vermogen
  • Presteren ten aanzien van governance

Samen aan de slag
De commissie kwam tot de conclusie dat Rondom Wonen voldoende presteert op alle prestatievelden. Onze stakeholders waarderen ons presteren zelfs met een 7,6. Een resultaat waar we trots op zijn! Binnenkort gaan we met alle betrokken stakeholders aan de slag met de aanbevelingen uit het visitatierapport.

Meer weten?
Het volledige visitatierapport vindt u hier.

Agpo ketels in de media en bij Rondom Wonen

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen zijn er problemen met de cv-ketels van het merk Agpo Ferroli. Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Ook Rondom Wonen heeft cv-ketels van dit type in 244 van haar woningen, maar alleen het type Econpact.

Er kunnen problemen ontstaan als de warmtewisselaar verstopt raakt. Deze verstopping kan worden veroorzaakt door slecht onderhoud in combinatie met heel zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer van de ketel en smelt het aluminium eromheen. Dan valt het toestel in storing en stopt de gastoevoer.

Rondom Wonen heeft na de uitzending van het programma Kassa van afgelopen zaterdag, contact gezocht met haar installateur Energiewacht West Nederland BV. Zij onderhouden de ketels iedere twee jaar. De monteurs van hen krijgen al langere tijd extra instructies om bij deze ketels enkele belangrijke details goed te controleren. Is er twijfel , dan worden er in overleg met Rondom Wonen gepaste maatregelen getroffen.

Bij Rondom Wonen zijn er gelukkig verder geen klachten over de cv-ketels van dit type bekend. De bewoners van de woningen van Rondom Wonen waarin een Agpo Ketel is gemonteerd krijgen deze week allemaal een persoonlijke brief over de mogelijke problemen en wat Rondom Wonen heeft afgesproken met de installateur.

Rondom Wonen doet mee aan NLdoet

Woningcorporatie Rondom Wonen uit Pijnacker doet mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet. Op zaterdag 16 maart a.s. verzorgt een aantal medewerkers van Rondom Wonen een high tea voor alle huurders van woongroep De Woonacker in Pijnacker. Er worden zo’n 35 huurders verwacht. De high tea vindt plaats in de Ontmoetingsruimte van de Woonacker en start om 10.30 uur.

De bewoners hebben zich van tevoren aangemeld voor dit festijn. In de Ontmoetingsruimte wacht hen een leuke ochtend onder het genot van lekkere hapjes en thee/koffie.
Om 12.30 uur is het einde van het programma en keren de bewoners weer naar huis.

Rondom Wonen ziet NLdoet als een goede gelegenheid om iets extra’s te doen in de wijken waar zij actief is. Deze keer is gekozen voor de kern Pijnacker. Je thuis voelen in een wijk wordt niet alleen bepaald door het wonen in een goede woning, maar ook door het wonen in een fijne buurt met leuke activiteiten.

NLdoet is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij naast tienduizenden Nederlanders, bedrijven en gemeenten zich vrijwillig inzetten voor de samenleving. Dit jaar vindt dit landelijke vrijwilligersevenement op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart a.s. plaats, wederom met hulp van het Oranje Fonds.

Extra hulp bij CO2 reductie

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie: 100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders.

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting. 

Ook Rondom Wonen was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan. 

Sneller, meer investeren

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen. 

Rondom Wonen betaalt jaarlijks € 2,1 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kan Rondom Wonen huurwoningen verduurzamen. Daarmee zorgen we goed voor de aarde en voor de portemonnee van onze huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op.

Bondgenoot bij klimaatakkoord

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag.

Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Gemeente en huurders steunen de actie

Huurdersvereniging Argos is blij met de actie van Rondom Wonen, die hiermee laat zien dat ze echt voor de huurder staat. Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp onderstreept in haar collegeprogramma ‘Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018’ het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.

Nieuwe fraude bij toewijzing Haaglanden

Bij toewijzing van sociale huurwoningen is door twee corporaties in Haaglanden opnieuw fraude met inkomensverklaringen geconstateerd. Alle inkomensverklaringen zijn afkomstig van een bemiddelingsbureau waarbij mensen tegen hoge kosten vervalste papieren kunnen krijgen. Dit is de derde keer dat de corporaties in de regio Haaglanden in aanraking komen met hetzelfde frauduleuze bemiddelingsbureau. SVH en de gezamenlijke corporaties roepen woningzoekenden op nooit te betalen voor het verkrijgen van papieren. Bij constatering van fraude wordt de woningzoekende uitgeschreven. Heeft een verhuring al plaatsgevonden en wordt naderhand fraude geconstateerd dan wordt de woning alsnog ontruimd. 

De woningen waarbij de fraude aan het licht is gekomen zijn eind vorig jaar geadverteerd op Woonnet-Haaglanden. Nadat er een melding was gedaan van mogelijke fraude hebben de corporaties direct maatregelen getroffen om onterechte verhuringen te voorkomen. Zo moeten onder andere kandidaat-huurders ter plekke inloggen op de website van de Belastingdienst, zodat de echtheid van de inkomensverklaring gecontroleerd kan worden. Wanneer de inkomensgegevens of andere papieren vervalst zijn, wordt de woning geweigerd. Daarnaast wordt de woningzoekende uitgeschreven uit het woningzoekendesysteem Woonnet-Haaglanden en verliest hij zijn inschrijfduur. De woningen worden opnieuw geadverteerd.

Het probleem speelt landelijk. Een voorzichtige inschatting is dat al duizenden woningzoekenden in Nederland gebruik hebben gemaakt van soortgelijke bemiddelingsbureaus om sneller aan een woning te komen. De kosten die deze bureaus rekenen voor het leveren van valse documenten lopen in de duizenden euro’s. Op 9 januari beantwoordde Minister Ollongren kamer vragen over de frauduleuze bemiddelingsbureaus. De Minister laat er geen twijfel over bestaan: “Alle vormen van fraude zijn te betreuren en moeten worden bestreden.” De Haaglandse corporaties zijn dat helemaal met haar eens. Zij vragen daadkrachtig optreden tegen deze partijen. Woningzoekenden moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke woningtoewijzing. Daarnaast zorgt fraude voor veel extra controlewerk voor de corporaties.

In de meeste gevallen wordt fraude met papieren tijdig door de corporatie opgemerkt. De corporaties willen woningzoekenden op het hart drukken om niet met dit soort bemiddelingsbureaus in zee te gaan. Bij constatering van fraude verliezen woningzoekenden niet alleen veel geld maar ook hun opgebouwde inschrijfduur waardoor ze nog langer moeten wachten op een woning. Is de woning reeds verhuurd dan wordt er bij geconstateerde fraude ontruimd en verliezen mensen alsnog hun woning. Kortom, woningzoekenden die denken op deze manier snel aan een woning te komen, worden uiteindelijk zelf de dupe.

De corporaties benadrukken dat woningzoekenden alleen via Woonnet-Haaglanden een sociale huurwoning toegewezen kunnen krijgen. Zij roepen dan ook op om geen gebruik te maken van zogenaamde bemiddelingsbureaus die geen invloed hebben op de toewijzing van woningen. Met vragen of voor advies kunnen woningzoekenden terecht bij een van de 15 corporaties in de regio of bij Woonnet-Haaglanden.

1e sleutels appartementen Pijnacker Noord uitgereikt!

Op 10 januari vonden de eerste sleuteluitreikingen plaats van de nieuwbouwappartementen van Rondom Wonen aan de rand van de Thorbeckelaan in Pijnacker. Hier zijn in totaal 66 appartementen gebouwd, bestaande uit 22 woningen. Het zijn zowel 2- als 3-kamer woningen. De animo voor deze woningen was zeer groot. We hebben zo’n 1400 aanmeldingen binnengekregen en alle woningen zijn inmiddels verhuurd.

Start bouw 14 zorgappartementen “Villa Zonnedauw”

Op woensdagmiddag 9 januari vond de officiële start bouw plaats van 14 zorgappartementen in Nootdorp. Een mooie woonvoorziening voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Rondom Wonen realiseert samen met de Stichting Wooninitiatief Nootdorp (SWIN) dit mooie initiatief. De zorg gaat geleverd worden door Ipse de Bruggen.

Wethouders Frank van Kuppeveld en Peter Hennevanger hadden de eer het bouwbord te onthullen. Samen met de toekomstige bewoners, ouders en direct betrokkenen werden op de bouwplaats op de hoek Zonnedauw/Pinksterbloem confetti knallers weggeblazen. Daarna ging het gezelschap naar Grand Café 1837. Daar werden de initiatiefnemers van het allereerste uur in het zonnetje gezet en werd er gezellig nagepraat.

 

Huurders geven Rondom Wonen een dikke 8!

Rondom Wonen scoort als enige woningcorporatie in de regio Haaglanden een A bij de Aedes Benchmark op het onderdeel huurdersoordeel. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op!

Deze benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd onder woningcorporaties in Nederland. Een A-score is de hoogst haalbare score. Er wordt naar verschillende onderdelen gekeken, zoals het betrekken van de nieuwe woning, het verlaten van de woning en het afhandelen van een reparatieverzoek. Op alle onderdelen geven huurders ons een 8,1 en 8,2. Ook in 2019 blijven wij ons inzetten om deze mooie scores te behouden.