Wonen doen we samen

Medewerkers Rondom Wonen bezoeken huurders

 

Op maandagmiddag 14 september bezoeken alle medewerkers van Rondom Wonen verschillende huurders in Pijnacker en Delfgauw. Het doel van deze activiteit is het in contact komen met onze huurders. Dit doen we door onze huurders een beperkt aantal vragen te stellen en te inventariseren of ze op een later moment geïnteresseerd zijn om met ons door te praten over belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan onze dienstverlening, de woonlasten en de leefbaarheid in uw wijk. De opgehaalde informatie gebruiken we voor het nieuwe strategisch plan.

We bellen in duo’s bij u aan en het gesprek zal op gepaste afstand (1,5 meter) aan de voordeur gevoerd worden. We verwachten ongeveer 10 minuten per interview nodig te hebben.

We bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking!

Leden Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling gezocht

De Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de aangesloten woningcorporaties in de regio Haaglanden en Woonnet Haaglanden (SVH) op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. Klachten over de woonruimteverdeling worden door deze commissie in behandeling genomen. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het weigeren van een kandidaat voor een woningaanbieding, een opgelegde sanctie of het uitschrijven van de woningzoekende.
Voor deze commissie worden twee leden gezocht per 1 januari 2021. Voor meer informatie klikt u hier.