Trainees gezocht!

Durf jij de uitdaging aan?

Corporaties in beweging is een regionaal samenwerkingsverband van 19 corporaties in de regio Haaglanden/Rijnmond. Zij werken samen aan op het gebied van duurzaam inzetbaarheid.

Zes corporaties; Vidomes, SOR, Havensteder, WVH, Rondom Wonen, Ressort Wonen en twee samenwerkingspartners; SVH en Maaskoepel  bieden gezamenlijk afgestudeerde hbo- en wo’ers de unieke kans om per 1 oktober 2019 een uitdagend traineeprogramma te volgen voor 1,5 jaar.

Wie zoeken wij

Gaat je hart sneller kloppen van vraagstukken op het gebied van leefbaarheid & wonen en wil je werken bij deze organisaties met kwaliteit? Houd je van een uitdaging en weet jij met jouw creativiteit ze te inspireren?

Ben je maximaal 2 jaar geleden afgestudeerd in de richting van bedrijfs- (technische) bestuurs- of organisatiekunde, sociologie, psychologie, sociale geografie, sociale wetenschappen, financieel, bouwkunde of vastgoed en makelaardij? Heb je een groot sociaal hart èn wil je 1,5 jaar intensief met je (persoonlijke) ontwikkeling aan de slag?
Dan zoeken wij jou! Een ondernemende trainee die binnen en buiten de grenzen van zijn/haar expertisegebied de corporaties en de samenwerkingspartners Maaskoepel en SVH voorziet van nieuwe inzichten.

Heb je financiële of technische achtergrond, dan moet je zeker reageren! We hebben verschillende opdrachten waarbij je een financiële, technische of bouwkunde achtergrond goed kunt gebruiken.

 Het traineeprogramma

Als trainee werk je in 1,5 jaar, zelfstandig aan opdrachten binnen een team of afdeling binnen één van de volgende clusters: sociaal en maatschappelijk, staf- en interne dienstverlening (HR, communicatie, ICT, Financiën) of de cluster vastgoed (beheer, ontwikkeling en beleid).
Elk half jaar heb je een nieuwe opdracht bij 1 van de organisaties. Kleine, grote corporaties en de samenwerkingspartners komen voorbij, allemaal met hun eigen dynamiek en vraagstukken. Het is een programma voor mensen die willen ontdekken, leren en werken. De corporatie staat voor prettig en betaalbaar wonen en het huisvesten van kwetsbare mensen. De koepels ontwikkelen samen met de aangesloten corporaties beleid op het gebied van o.a. woonruimtebemiddeling en stimuleren de corporaties hun ideeën, wijsheden en visies met elkaar te delen. Een grote maatschappelijke betrokkenheid en een sociaal hart zijn dus onmisbaar.

 Persoonlijk ontwikkelprogramma

Binnen het traineeprogramma neem je deel aan een persoonlijk ontwikkelprogramma. Samen met je collega-trainees volg je leerzame dagen die gaan over o.a.; persoonlijk leiderschap, besluitvorming, presentatietechnieken, conflicthantering. Je hebt intervisie met elkaar, je wordt begeleid door de organisatie zelf en vanuit Corporaties in beweging krijg je ondersteuning.

Wij bieden

Wij bieden jou een traineeship aan voor 1,5 jaar. Het salaris voor deze functie begint bij € 2.213,– op basis van een 36-urige werkweek (schaal D – CAO Woondiensten) en gedurende je traineeship bouw je salaris op. Een verklaring omtrent gedrag is onderdeel van de procedure.

 Interesse?
Wil jij voor de zomervakantie weten of je een baan hebt zodat je vervolgens heerlijk kan genieten van nog een paar vrije maanden? Zodat je 1 oktober 2019 met frisse moed aan je nieuwe uitdaging kan beginnen?

Dan nodigen we je graag uit vóór woensdag 3 juli te solliciteren via het opsturen van jouw CV en motivatie naar contact@corporatiesinbeweging.nl, t.a.v. Renate van Dam. De selectiedag zal plaatsvinden op dinsdag 9 juli vanaf 9.30 uur.

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Renate van Dam, projectleider Corporaties in beweging, telefoon 06 5116 7491.

Ook Rondom Wonen doet mee aan 4-Them!

Wat een geweldige avond! Samen met medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Brandweer Haaglanden, Politie Pijnacker-Nootdorp, Rondom Wonen en Ipse de Bruggen hebben wij een fantastische avond gehad in de brandweerkazerne van Pijnacker. Met een spelletjes parcours en vooraf een heerlijke bbq van De Viergang werd het een geslaagde avond! De beker ging naar Team Wit! Op naar een volgende editie!

Verduurzaming flat De Visserlaan

Op vrijdag 24 mei 2019 hebben de bewoners van De Visserlaan een brief ontvangen met een uitnodiging voor een bewonersavond. Rondom Wonen wil in De Visserlaan starten met het verbeteren van het comfort en het nemen van energiebesparende maatregelen.

Samen met de bewoners wordt het plan voor de flat gemaakt. De Visserlaan is de eerste flat in Pijnacker Noord waar we mee aan de slag willen. Na een succesvolle afronding komen ook de andere flats aan de beurt. Wij kunnen op dit moment nog niets zeggen wanneer de andere flats aan de beurt komen. Dat hangt af van het plan dat uiteindelijk wordt uitgevoerd in De Visserlaan.

Er is gekozen voor De Visserlaan vanwege de strategische ligging. Het gebouw staat aan het einde van de wijk en kijkt aan 1 kant direct het groen in. De overlast voor omwonenden bij te nemen bouwkundige maatregelen blijft hierdoor beperkt.

Via onze website willen we alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van het verloop van het project.

Huurbevriezing / huurverlaging

De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. Alhoewel er nog niets wettelijk is geregeld, is er wel gevraagd aan de corporaties om in de geest van het Sociaal Huurakkoord te handelen. Rondom Wonen geeft daar gehoor aan. 

Er zijn voor huurverlaging of huurbevriezing een aantal spelregels:

  1. Bent u aangewezen op huurtoeslag en heeft u een netto huur boven de € 720,42? Dan kan de huur verlaagd worden naar huurtoeslaggrens € 720,42. Zodat huurtoeslag mogelijk wordt. Deze maatregel is overigens niet nieuw.
  1. Zit uw huidige netto huur boven de 76% maximaal redelijk? Dit percentage staat in het voorstel huurverhoging 2019, uitgezonderd de brief over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Netto huren die onder de 76% maximaal redelijk zitten, worden geacht een goede prijs-kwaliteit verhouding te hebben.
  1. Zit uw netto huur boven de 76% maximaal redelijk? U kunt dit zien op uw huurverhogingsbrief. Lees dan het schema voor welke huurbevriezing/verlaging u in aanmerking kan komen:
Huurbevriezing > € 650 Huurverlaging > € 740
1 persoon met inkomen onder € 17.000 € 27.000
2 t/m 4 personen met inkomen onder € 27.000 € 34.000
5+ personen met inkomen onder € 34.000 € 39.000

Om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen moet de huurder de volgende bewijsstukken bij Rondom Wonen inleveren, samen met een ingevulde vragenlijst:

  • Uitgebreid Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt welke personen staan ingeschreven op het adres.
  • Van 3 maanden in 2019 de recente loonstroken en/of uitkeringsbewijzen van alle leden va het huishouden met inkomen.
  • Voor ieder gezinslid vanaf 18 jaar moet er een inkomensverklaring (IBRI) over 2018 aanvragen. Ook als er geen inkomen geweest is, is deze verklaring noodzakelijk.

Nieuwbouw Villa Zonnedauw in Nootdorp binnenkort in de steigers

De bouw van het appartementengebouw voor de Stichting Wooninitiatief Nootdorp aan de Zonnedauw/Pinksterbloem in Nootdorp, Villa Zonnedauw, vordert gestaag.
De ruwbouw is ook in dit project klaar. Binnenkort wordt het appartementengebouw in de steigers gezet en kan er gestart worden met het verdere dak- en gevelwerk.
Doelstelling is om het totale gebouw eind 2019 op te leveren.

Villa Zonnedauw is een woonvoorziening voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en bestaat uit 14 appartementen, 2 gemeenschappelijke woonkamers waar gekookt en gegeten kan worden en een kantoor annex slaapkamer voor medewerkers van Ipse de Bruggen.

Voor meer informatie klik hier.

Nieuwbouw Keijzershof “Het Groene Vizier” gaat snel

De ruwbouw fase van de 30 appartementen die Rondom Wonen bouwt tussen de Zuidweg en de MFA Het Nest in Keijzershof is afgerond. Het hoogste punt is eind april bereikt. De komende tijd wordt gestart met de verdere gevelopbouw en binnen afbouw. Het doel is het totale gebouw op te leveren rond eind november 2019. Na de zomervakantie wordt er met de woningen geadverteerd op de website van Woonnet Haaglanden.
Voor meer informatie over die nieuwbouwproject klik hier.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Rondom Wonen streeft naar een optimale dienstverlening richting haar huurders. Toch is het mogelijk dat een huurder het niet eens is met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Daar heeft Rondom Wonen een interne klachtenprocedure voor. Als de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt of als de huurder nog steeds niet tevreden is, kan de huurder naar de Klachtencommissie. Vanaf april 2019 is Rondom Wonen aangesloten bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is zoals gezegd nu bij deze geschillencommissie aangesloten. Informatie over de te volgen procedures vindt u hier.

 

Nieuwsbrief Rondom Wonen

De tweede Nieuwsbrief van 2019 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Mooie cijfers bij de visitatie van Rondom Wonen

Rondom Wonen heeft in 2018 een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke commissie, samengesteld door Ecorys uit Rotterdam, heeft onze maatschappelijke prestaties over de afgelopen vier jaar beoordeeld. Voor onze maatschappelijke prestaties van 2014 tot en met 2017 kregen we gemiddeld een 7.

Wat is een maatschappelijke visitatie?
De commissie onderzoekt of de corporatie de goede dingen doet en hoe ze dat doet. De commissie kijkt hierbij naar de prestaties van de afgelopen vier jaar en beoordeelt of deze prestaties ook in de toekomst waargemaakt kunnen worden. De commissie doet gedegen onderzoek en houdt interviews met interne en externe belanghebbenden. Met deze informatie vormt zij zich een beeld over vier prestatievelden:

  • Presteren naar opgaven en ambities
  • Presteren volgens belanghebbenden
  • Presteren naar vermogen
  • Presteren ten aanzien van governance

Samen aan de slag
De commissie kwam tot de conclusie dat Rondom Wonen voldoende presteert op alle prestatievelden. Onze stakeholders waarderen ons presteren zelfs met een 7,6. Een resultaat waar we trots op zijn! Binnenkort gaan we met alle betrokken stakeholders aan de slag met de aanbevelingen uit het visitatierapport.

Meer weten?
Het volledige visitatierapport vindt u hier.

Agpo ketels in de media en bij Rondom Wonen

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen zijn er problemen met de cv-ketels van het merk Agpo Ferroli. Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Ook Rondom Wonen heeft cv-ketels van dit type in 244 van haar woningen, maar alleen het type Econpact.

Er kunnen problemen ontstaan als de warmtewisselaar verstopt raakt. Deze verstopping kan worden veroorzaakt door slecht onderhoud in combinatie met heel zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer van de ketel en smelt het aluminium eromheen. Dan valt het toestel in storing en stopt de gastoevoer.

Rondom Wonen heeft na de uitzending van het programma Kassa van afgelopen zaterdag, contact gezocht met haar installateur Energiewacht West Nederland BV. Zij onderhouden de ketels iedere twee jaar. De monteurs van hen krijgen al langere tijd extra instructies om bij deze ketels enkele belangrijke details goed te controleren. Is er twijfel , dan worden er in overleg met Rondom Wonen gepaste maatregelen getroffen.

Bij Rondom Wonen zijn er gelukkig verder geen klachten over de cv-ketels van dit type bekend. De bewoners van de woningen van Rondom Wonen waarin een Agpo Ketel is gemonteerd krijgen deze week allemaal een persoonlijke brief over de mogelijke problemen en wat Rondom Wonen heeft afgesproken met de installateur.