Bouw Villa Zonnedauw vordert gestaag!

De bouw van de 14 appartementen in Villa Zonnedauw in Nootdorp vordert gestaag. Op dit moment zitten we midden in de afbouwfase. Het streven is om de appartementen begin februari op te leveren. Na oplevering is er nog enige tijd nodig om de appartementen van de toekomstige bewoners in te richten, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes, de tuin e.d. moeten nog van allerlei benodigdheden worden voorzien. De streefdatum van afronding hiervan is op 1 maart 2020.

De toekomstige bewoners mochten eind november weer een kijkje nemen op de bouw. Het werd een gezellige en feestelijke bijeenkomst, waarbij de bewoners al vele ideeën over de inrichting van hun appartement konden uitwisselen. Alle betrokkenen zijn erg enthousiast en trots op dit mooie project!

Nieuwsbrief Rondom Wonen

De laatste Nieuwsbrief van 2019 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Rondom Wonen scoort goed in Aedes benchmark

Brancheorganisatie Aedes heeft de resultaten van de zesde benchmark voor woningcorporaties gepubliceerd. Onderwerpen als huurders, onderhoud en duurzaamheid staan hierin centraal. Rondom Wonen scoort op het huurdersoordeel een 8.1! Dat is de hoogste score van de hele regio. “En daar zijn we trots op!”, zegt directeur-bestuurder Lucas de Boer.

Huurdersoordeel fantastisch!
Nieuwe huurders geven Rondom Wonen een 8.1 tegenover het landelijk gemiddelde van 7.7. Het cijfer dat Rondom Wonen krijgt van vertrokken huurders is een 7.9. Huurders met een reparatieverzoek waarderen Rondom Wonen met een 8.1, tegenover een landelijk gemiddelde van 7.6. Op alle fronten scoort Rondom Wonen dus beter dan het landelijk gemiddelde.

Ook dit jaar een mooie score voor CO2-uitstoot
Hierbij gaat het om het daadwerkelijk gasverbruik. Voor de energieprestatie – de ‘energiezuinigheid’ van een woning scoort Rondom Wonen net als vorig jaar een A. Ook deze prestatie is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt mede omdat Rondom Wonen vrij nieuw bezit heeft en door de aardwarmte in Pijnacker Noord.

Duurzaamheid
Rondom Wonen is op vele plaatsen al bezig met verduurzaming. Zo plaatsen wij zonnepanelen en bouwen gasloos. In het kader van de duurzaamheid gaat Rondom Wonen volgend jaar een pilot uitvoeren bij de flatwoningen van De Visserlaan. Voor de voorbereiding is samen met bewoners uit De Visserlaan en medewerkers van Rondom Wonen een klankbordgroep opgericht.

We scoren minder dan gemiddeld op betaalbaarheid en onze bedrijfslasten
De lagere score op betaalbaarheid heeft te maken met het feit dat Rondom Wonen veel grotere nieuwbouw woningen heeft met een hoge kwaliteit, waardoor de bijbehorende huurprijzen hoger liggen. Ook onze bedrijfslasten zijn nog altijd iets hoger dan het gemiddelde in de sector. We blijven kritisch kijken hoe we onze bedrijfslasten verder kunnen verlagen zonder kwaliteit in te leveren, zo legt Lucas uit.