Kunstwerken in Pijnacker Noord

Op dinsdag 7 juli zijn de laatste twee kunstobjecten opgehangen op de kopgevels van de woningen aan Beuklaan en de Kastanjelaan in Pijnacker Noord.
Het kunstproject is tot stand gekomen in samenwerking met SBJ Samen Sterk (SWOP, Bibliotheek Oostland, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland), wijkvereniging Noord en Rondom Wonen.

De kunstenaressen Sabina Verduyckt en Martine de Soet hebben het ontwerp gemaakt. Omdat het de bomenbuurt betreft, zijn het bomen (Esdoorn, Beuk, Kastanje) geworden.

Door kinderen en hun ouders uit de buurt zijn vogels gemaakt, die later in en bij de bomen bevestigd worden.

 

Opgaven en middelen woningcorporaties

Misschien heeft u er al over gelezen: woningcorporaties hebben onvoldoende middelen om hun maatschappelijke taak goed en volledig uit te kunnen blijven uitvoeren. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek waarvan de uitkomsten nu door het Kabinet naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Het probleem speelt binnen een aantal jaren bij vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. In de regio Haaglanden is het nog veel nijpender: daar loopt het al na 2024 mis.

Rondom Wonen heeft met een brief B&W en de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp hierover geïnformeerd met een uitnodiging om gezamenlijk actie te ondernemen. Laten we voorkomen dat steeds meer mensen steeds langer moeten wachten op een betaalbaar en duurzaam huis. Deze infographic is hieraan toegevoegd die duidelijk laat zien hoe groot het probleem is. Onze koepelorganisatie Aedes publiceert in nationale en regionale kranten deze advertentie.

Compensatie kosten service-abonnement

Door de corona-crisis waren wij helaas genoodzaakt onze dienstverlening aan te passen. Alleen hoogst noodzakelijke reparatieverzoeken konden wij -onder voorwaarden- in behandeling nemen. Het lijkt ons daarom niet meer dan terecht onze huurders met een service-abonnement, de kosten voor dit abonnement te compenseren voor de maanden april en mei. U kunt deze compensatie de komende periode tegemoet zien.