Rondom Wonen scoort wederom goed op het huurdersoordeel!

Als woningcorporatie ben je er voor je huurders en woningzoekenden. Dat willen we goed doen en liever nóg beter. Maar hoe meten we dat en hoe doen we het ten opzichte van andere woningcorporaties? Brancheorganisatie Aedes vergelijkt de prestaties van alle woningcorporaties in Nederland. Vandaag publiceerde Aedes de resultaten van de achtste benchmark voor de woningcorporatiesector. Bijna alle woningcorporaties doen inmiddels mee aan de benchmark. Onderwerpen als klanttevredenheid, onderhoud, beschikbaarheid en duurzaamheid staan hierin centraal. Rondom Wonen scoort op het huurdersoordeel wederom een dikke 8! Met name het oordeel van nieuwe huurders is heel positief.

Huurdersoordeel fantastisch!
Nieuwe huurders geven Rondom Wonen een 8.8. Vorig jaar was dit een 8.1 tegenover het landelijk gemiddelde van 7.7. Het cijfer dat Rondom Wonen krijgt van vertrokken huurders is een 8. Huurders met een reparatieverzoek waarderen Rondom Wonen net als vorig jaar met een 7.9, tegenover een landelijk gemiddelde van 7.7. Op alle fronten scoort Rondom Wonen dus beter dan het landelijk gemiddelde.
Maar goed kan altijd beter, daarom blijven we ons inzetten voor goede communicatie en verbinding met onze huurders.

Ook een mooie score voor CO2-uitstoot
Voor het prestatieveld Duurzaamheid scoort Rondom Wonen gemiddeld een A, tegenover een B vorig jaar. Deze prestatie is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt mede omdat Rondom Wonen vrij nieuwe woningen heeft en door de aardwarmte in Pijnacker Noord, waardoor de CO2-uitstoot flink is teruggebracht.

Duurzaamheid
Rondom Wonen is op vele plaatsen al bezig met verduurzaming door voorlichting te geven over duurzaam gebruik van de woning, het plaatsen van zonnepanelen en gasloos te bouwen. Ook zijn de flatwoningen aan De Visserlaan inmiddels opnieuw geïsoleerd. Na toetsing wordt bekeken of het mogelijk is de andere flatgebouwen ook te isoleren. Hierbij werken wij nauw samen met de bewoners en huurdersvereniging. Op deze manier werkt Rondom Wonen continu aan haar verduurzamingsopgave én aan de bewustwording van huurders.

Nieuwsbrief november is uit!

Hoe zit met het precies met de wooncrisis? Wat betekenen de gestegen energieprijzen voor u?
Waar komen de nieuwbouw woningen? U leest het in de nieuwe nieuwsbrief!

De energieprijzen stijgen. Wat betekent dit voor bewoners van een appartement van Rondom Wonen?

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink toegenomen. U heeft hier vast over gehoord in de media. Gelukkig hebben wij een positief bericht voor onze bewoners die een appartement van Rondom Wonen huren.

Elektra
Rondom Wonen heeft een 3- jarig energiecontract voor elektra tot en met 2023. Dit betekent dat de tarieven de komende twee jaar niet stijgen. Elektra is bijvoorbeeld nodig voor de algemene ruimtes (o.a. verlichting) en de liften. Alleen het verbruik en de energiebelasting kunnen nog van invloed zijn op de kosten.

Stookgas
Woont u in een appartement waar collectief op gas gestookt wordt? Ook dan verandert het tarief de komende twee jaar niet. Uiteraard heeft uw stookgedrag wél invloed op het bedrag dat uiteindelijk met u afgerekend wordt. Stookt u veel omdat het misschien een koude winter wordt, dan kunnen de kosten toenemen.

Aardwarmte
Voor de flatwoningen in Pijnacker Noord die met aardwarmte verwarmd worden, verwachten we voor 2022 vooralsnog geen sterke prijsstijging. De inkoopprijs van grondwarmte (in Giga Joules) wordt berekend over de gemiddelde prijzen van het voorgaande jaar (2021).

Persoonlijk kookgas en elektra in uw appartement
De kosten voor kookgas en elektra binnen uw appartement zijn afhankelijk van het wel of niet aanwezige contract dat u zelf met een energieleverancier heeft afgesloten. Dit kan mogelijk wel omhoog gaan.