Geslaagde bewonersavond Rondom Wonen

Goede opkomst

26 mei hebben we een geslaagde en inspirerende online bijeenkomst gehad met onze huurders. Alle huurders waren uitgenodigd om met Rondom Wonen van gedachten te wisselen over drie thema’s uit ons concept koersplan: onze dienstverlening, bouwen om de doorstroming te bevorderen en de kwaliteit van onze woningen. Ook was onze huurdersvereniging Argos aanwezig. In het totaal hebben we met ongeveer 20 personen in een drietal werkgroepen, goed van gedachten kunnen wisselen.

Op alle thema’s hebben we goede tips gekregen. Alle huurders krijgen per mail een terugkoppeling van de uitkomsten van de avond en van de uitkomsten van de enquête die ter voorbereiding van de avond door huurders is ingevuld.

De conclusie van de avond was dat deze interessant was voor alle aanwezigen en zeker waard om te herhalen. We willen iedereen hartelijk danken voor zijn/haar bijdrage.
Het verslag van de bewonersavond is hier te lezen.

Vervolg

Op 7 juni  is er voor huurders de mogelijkheid om door te praten over het thema kwaliteit in onderhoud. De inschrijving hiervoor staat nog open. U kunt zich aanmelden via info@rondomwonen.nl.

In het najaar volgt een huurderspanel over duurzaamheid. U kunt zich ook nog inschrijven voor het huurderspanel.  Meer informatie hierover vindt u op www.praatmeemetrondomwonen.nl.

 

Nieuw kabinet: schaf de verhuurderheffing af!

In Pijnacker-Nootdorp is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Lucas de Boer (Rondom Wonen): ‘op elke sociale huurwoning die wordt geadverteerd komen inmiddels al meer dan 500 (!) reacties binnen van woningzoekenden, toen ik hier 3 jaar geleden begon was dat 200 reacties per woning, het gaat dus niet de goede kant op!’ Voor een aanzienlijk deel zijn die woningzoekenden starters uit de gemeente zelf. Een onderwijzer of politieagent die hier werkt en zelfstandig wil wonen, valt qua inkomen onder de doelgroep voor een sociale huurwoning. De wachttijd hiervoor is echter nu al 7 jaar!

Frank van Kuppeveld (wethouder wonen): ‘De belangrijkste oplossing voor de mismatch tussen vraag en aanbod is bijbouwen. We willen graag dat Rondom Wonen investeert in nieuwbouw en verduurzaming.’ De locaties zijn er, maar voor meer bouwen is veel geld nodig. Miljoenen euro’s die woningcorporaties, zoals Rondom Wonen, nu elk jaar overmaakt naar ‘Den Haag’ in de vorm van de verhuurderheffing. Een bijzondere belasting op sociale huurwoningen. Nederland is het enige land ter wereld dat een speciale belasting heft op sociale huurwoningen. Die belasting is bijna 10 jaar geleden in crisistijd ingevoerd als tijdelijke maatregel, maar is door de overheid intussen tot een vaste extra belasting omgevormd. Dat kan in deze tijd van woningtekorten echt niet meer.

Daarom onze dringende oproep aan de partijen die nu met elkaar onderhandelen over een nieuw kabinet: schaf de verhuurderheffing af!  

Frank van Kuppeveld, wethouder wonen gemeente Pijnacker-Nootdorp
Lucas de Boer, directeur-bestuurder Rondom Wonen

Krachten bundelen voor betaalbaar wonen in Tuindershof

Samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de ontwikkelingscombinatie Tuindershof (BPD Gebiedsontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie en Kavel Vastgoed) heeft Rondom  Wonen op vrijdag 21 mei jl. de overeenkomst getekend voor de eerste 41 van 175 sociale huurwoningen in Tuindershof-Noord.
Door de krachten te bundelen, schaal te vergroten en deze woningen in combinatie met 260 koopwoningen te ontwikkelen kan er sneller en adequater een bijdrage geleverd worden aan de vele betaalbare huurwoningen die er nu nodig zijn.

Tuindershof wordt een wijk met een dorpse architectuur die gekenmerkt wordt door het gebruik van eenvoudige natuurlijke materialen, vormen en kleuren. De groene inrichting nodigt uit tot ontmoeting en zorgt voor een gezonde leefomgeving. De architectuur van deze appartementen is van de hand van Job Beerthuizen van Van Manen architecten. 

 

 

Nieuwbouwproject Het Gildehof Nootdorp

Van ’t Hof Rijnland realiseert in Nootdorp 21 sociale huurappartementen.
Informatie over de appartementen, de inkomensvoorwaarden en huisvestigingsvergunning, treft u aan op hun website.
Heeft u verdere vragen, neem dan contact op met Van ’t Hof Rijnland. De contactgegevens staan vermeld op hun website.

Wijziging regels ‘doorstromers’

In 2019 is de nieuwe Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019 van kracht geworden.

Eén van de gevolgen van de Huisvestingsverordening is het begrip ‘doorstromer’ en ‘starter’.
Aangezien de overgangsperiode tot 1 juli 2021 van kracht is, informeren we u nogmaals over deze wijziging.

Nieuwsbrief mei is uit!

In onze laatste nieuwsbrief leest u alles over de digitale bewonersavond die 26 mei plaatsvindt, het pilot project De Visserlaan, het opgerichte huurderspanel en hoe Rondom Wonen het in 2020 heeft gedaan. Genoeg leesvoer dus!

Update Corona maatregelen

Ons kantoor is per 10 mei 2021 weer geopend voor bezoek van 08.00 – 12.00 uur.
U kunt ons ook telefonisch bereiken van 08.00 tot 16.30 uur op (015) 362 0520 (op vrijdag tot 12.00 uur).
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons Klantportaal.

Digitale bewonersavond

Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Rondom Wonen gaat graag met haar huurders in gesprek. Door corona doen wij dit deze keer digitaal. Tijdens deze avond willen we graag met u in gesprek over verschillende thema’s. Deze bijeenkomst is op woensdag 26 mei 2021. Als uw e-mailadres bekend is bij Rondom Wonen, dan heeft u van ons ook een korte vragenlijst ontvangen ter voorbereiding op de bewonersavond. Heeft u geen vragenlijst ontvangen, stuurt u dan een mail naar info@rondomwonen.nl. Wij sturen de vragenlijst dan naar u toe.

Koersplan Rondom Wonen
Het komend jaar stellen wij een nieuw koersplan vast. De rode draad in het koersplan is “meer mensen passend huisvesten”. In 2030 wil Rondom Wonen 3.000 passende sociale huurwoningen verhuren in Pijnacker-Nootdorp, waarbij de dienstverlening hoog wordt gewaardeerd en de betaalbaarheid en leefbaarheid worden geborgd.

Drie belangrijke onderwerpen hieruit willen we met u bespreken. Dit zijn: klantgericht in contact met huurders, het bouwen van 750 nieuwe woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en het verhuren van gewoon goede woningen.

Wij willen graag uw mening horen over deze thema’s.

Deze digitale bewonersavond vindt plaats op:
Woensdag 26 mei 2021
Tijd: 19:30 – 20:30 uur
Locatie: Vindt digitaal plaats. Als u zich aanmeldt, ontvangt u van ons een link.

Wat heeft u nodig?
Om mee te doen aan de digitale bewonersbijeenkomst heeft u internet nodig. U kunt zich aanmelden via de link, die u in uw e-mail heeft gekregen of u kunt uw e-mailadres doorgeven via info@rondomwonen.nl met de mededeling dat u mee wilt doen aan de bewonersavond op 26 mei. Daarna ontvangt u van ons een uitnodigingslink.

Aangepaste openingstijden feestdagen

In verband met diverse feestdagen is Rondom Wonen gesloten op de volgende dagen:

  • woensdag 5 mei 2021 (Bevrijdingsdag)
  • donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)
  • vrijdag 14 mei 2021 (dag na Hemelvaartsdag)
  • maandag 24 mei 2021 (2e Pinksterdag)

Online zijn wij altijd bereikbaar via het klantportaal via onze website www.rondomwonen.nl.

Voor spoedreparaties kunt u bellen met (015) 362 05 20 (u wordt dan doorverbonden met de meldkamer).