Eénmalige huurverlaging aanvragen

Heeft u in coronatijd uw inkomen flink zien dalen? En is dat zo sinds de afgelopen zes maanden of langer? Dan kunt u mogelijk huurverlaging aanvragen als u een woning huurt van een woningcorporatie. Doe dit uiterlijk op 30 december 2021. Hoe eerder u de huurverlaging aanvraagt, hoe eerder deze in kan gaan. Check hier of uw huur verlaagd kan worden. Check ook de gevolgen voor uw huurtoeslag.

Het jaar 2020 in beeld

Hoe is het woningbezit van Rondom Wonen samengesteld?
Waar zijn in 2020 onze huuropbrengsten aan besteed?
Met welke andere organisaties werkt Rondom Wonen nauw samen?
Hoe ziet onze woningvoorraad er uit?
Deze informatie en meer vindt u op onze infographic “Het jaar 2020 van Rondom Wonen in beeld”

 

 

 

Rondom Wonen werkt samen bij de inkoop van nieuwbouw

Tijdens de InnovatieExpo teken Lucas de Boer, directeur-bestuurder van Rondom Wonen, vandaag namens 12 SVH-woningcorporaties de Citydeal circulair en conceptueel bouwen.

De enorme woningnood in Haaglanden vraagt om sneller, goedkoper èn duurzamer bouwen. Dat doen we door vraagbundeling in bouwstromen. Onze ambitie is om op deze wijze komende jaren minimaal 2.000 duurzame en betaalbare sociale huurwoningen toe te voegen in Haaglanden.

Rondom Wonen is één van deelnemende 12 corporaties met de opgave om komende jaren bijna 500 sociale huurwoningen bij te bouwen in Pijnacker-Nootdorp. Het zou geweldig zijn als een deel daarvan ingekocht kan worden via deze inkoopsamenwerking.

De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is… Lees verder

Verbeteren en verduurzamen woningen Pijnacker Noord

In opdracht van Rondom Wonen voert SlimOnderhoud werkzaamheden uit aan 19 woningen aan De Visserlaan in Pijnacker Noord. SlimOnderhoud is een samenwerking tussen aannemer Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone, specialist in bewonersbegeleiding.

Verbeteren en verduurzamen van woningen
Rondom Wonen gaat alle woningen in het woonblok De Visser aan De Visserlaan verbeteren en verduurzamen. Na de werkzaamheden zijn deze 19 woningen een stuk energiezuiniger en hebben zij weer een frisse uitstraling!

Planning
In maart is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze maand beginnen de eerste werkzaamheden. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen zijn we rond de bouwvakantie
klaar.

Overlast
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen de omwonenden overlast ervaren. Denk hierbij aan:

  • Geluidsoverlast:
    Op werkdagen werken we van 07:00 – 17:00 uur. Tussen deze uren kan er geluidsoverlast zijn van de werkzaamheden.
  • Bouwplaats en bouwverkeer:
    Aan de achterkant van het woonblok wordt een bouwplaats ingericht. Onderaan de plattegrond waar deze bouwplaats komt. Als hier geladen en gelost moet worden, kan het voorkomen dat u even moet wachten voordat u de wijk in of uit kunt. Wij doen ons best om de wachttijd te beperken.
  • Minder parkeerplekken:
    Door de werkzaamheden zijn er tijdelijk iets minder parkeerplekken beschikbaar.

Vragen?
Rondom Wonen doet er alles aan de overlast zoveel mogelijk te beperken. Missen wij iets of heeft u vragen? Neem dan contact met op met SlimOnderhoud. Zij zijn te bereiken via 070 – 783 05 13 of devisserlaan@uwslimonderhoud.nl. Daarnaast vindt u meer informatie over dit project op de website: www.sodevisserlaan.nl.