Medewerkers Rondom Wonen op pad

Op maandag 14 september bezochten alle medewerkers van Rondom Wonen huurders in de verschillende wijken in Pijnacker en Delfgauw. Doel van deze middag was om op een andere manier in contact te komen met onze huurders. Wij hebben uiteindelijk 64 huurders gesproken en hen een aantal vragen gesteld. Uiteraard waren wij heel benieuwd naar de resultaten. U ook?

We spraken de meeste huurders in Pijnacker Noord en Delfgauw Emerald. Gemiddeld beoordelen de huurders die we spraken hun woning met een 7,7. Veel huurders zijn dus blij met hun woning! Als men iets zouden kunnen veranderen, zouden velen kiezen voor een luxere keuken, één of meer kamers extra of een duurzamer huis.

Ook worden de buurten goed beoordeeld. Gemiddeld werd een 7,8 gegeven voor de buurten waarin de huurders die wij spraken wonen. Zij vonden de buurten vaak rustig, groen en goed bereikbaar. Als ze nog iets konden toevoegen zouden veel bewoners graag meer parkeerplekken of speeltuinen willen in hun buurt.

De dienstverlening van Rondom Wonen wordt met een 7,5 beoordeeld. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! De helft van de huurders die wij spraken kent het klantenportaal nog niet en driekwart gebruikt het klantenportaal nog niet. Werk aan de winkel dus voor ons. De meeste huurders gaven aan graag contact via de telefoon of het klantenportaal te willen.

Wij vroegen ook welke onderwerpen belangrijk zijn voor de bewoners. Leefbaarheid, onderhoud van de woningen en woonlasten werden genoemd als belangrijke onderwerpen. En we kregen zelfs een aantal e-mailadressen van bewoners die graag met ons willen meepraten over één van deze onderwerpen. Ook daar zijn wel heel blij mee!

Het was een geslaagde middag! We kregen veel positieve reacties en huurders hebben het gewaardeerd. Zelf vonden we het een hele ervaring om zo maar bij bewoners aan te bellen; dit geldt zeker voor de collega’s die in de back-office werken en normaal gesproken niet zoveel direct contact hebben met huurders. Kortom: dit smaakt naar meer!

Mochten wij niet bij u zijn langs geweest, maar zou u ook graag mee willen praten over onderwerpen als leefbaarheid, woonlasten, onderhoud, etc., dan kunt u ons bellen of mailen. Telefoonnummer (015) 362 05 20 of via de e-mail: info@rondomwonen.nl

Wonen doen we samen

Medewerkers Rondom Wonen bezoeken huurders

 

Op maandagmiddag 14 september bezoeken alle medewerkers van Rondom Wonen verschillende huurders in Pijnacker en Delfgauw. Het doel van deze activiteit is het in contact komen met onze huurders. Dit doen we door onze huurders een beperkt aantal vragen te stellen en te inventariseren of ze op een later moment geïnteresseerd zijn om met ons door te praten over belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan onze dienstverlening, de woonlasten en de leefbaarheid in uw wijk. De opgehaalde informatie gebruiken we voor het nieuwe strategisch plan.

We bellen in duo’s bij u aan en het gesprek zal op gepaste afstand (1,5 meter) aan de voordeur gevoerd worden. We verwachten ongeveer 10 minuten per interview nodig te hebben.

We bedanken u alvast hartelijk voor uw medewerking!