Leden Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling gezocht

De Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de aangesloten woningcorporaties in de regio Haaglanden en Woonnet Haaglanden (SVH) op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. Klachten over de woonruimteverdeling worden door deze commissie in behandeling genomen. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het weigeren van een kandidaat voor een woningaanbieding, een opgelegde sanctie of het uitschrijven van de woningzoekende.
Voor deze commissie worden twee leden gezocht per 1 januari 2021. Voor meer informatie klikt u hier.