Dienstverlening tijdens Corona-crisis

Officieel startmoment Tuindershof

Op dinsdag 10 maart is de start gegeven van de nieuwe wijk Tuindershof in Pijnacker. Wethouder Frank van Kuppeveld heeft de officiële starthandeling verricht op het bouwterrein. Op dat moment werd ook samen met de Ontwikkelingscombinatie Tuindershof een zogenaamde “pin” aan de Tuindersweg onthuld met het nieuwe log van de wijk.

Rondom Wonen gaat in deze nieuwe wijk 163 sociale huurwoningen realiseren. De start van de bouw staat geprognotiseerd in het tweede kwartaal 2021. In fase 1 bouwt Rondom Wonen 67 appartementen.

Buurtkunst in Noord

Op zaterdag 29 februari is het eerste kunstobject opgehangen op de kopgevel aan de Esdoornlaan. Later dit jaar worden de andere 2 kunstobjecten op de andere gevels geplaatst.

Het kunstproject is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente, SBJ Samen Sterk (SWOP, Bibliotheek Oostland, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland), wijkvereniging Noord en Rondom Wonen.

De kunstenaressen Sabina Verduyckt en Martine de Soet hebben het ontwerp gemaakt. Omdat het de bomenbuurt betreft, zijn het bomen (Esdoorn, Beuk, Kastanje) geworden.

Door kinderen en hun ouders uit de buurt zijn vogels gemaakt, die later in en bij de bomen bevestigd worden.