Gemeente, Rondom Wonen en huurders maken prestatieafspraken

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, woningcorporatie Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op 21 januari werden de prestatieafspraken voor 2020 officieel ondertekend door alle betrokken partijen. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen.

Afspraken Pijnacker-Nootdorp
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Partijen hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan voor 2020. Voor 2020 is het de ambitie op het vlak van nieuwbouwproductie de start van de bouw van 110 sociale huurwoningen in Tuindershof (oplevering in 2021). Halverwege 2019 heeft Rondom Wonen 30 sociale huurwoningen in Keijzershof opgeleverd. Op dit moment wordt er gebouwd aan een appartementencomplex in Nootdorp.
Verder zijn er afspraken gemaakt over nieuwe ontwikkellocaties waarbij zowel de gemeente als Rondom Wonen de doorstroming binnen de woningvoorraad als speerpunt willen gebruiken. Op het gebied van duurzaamheid start Rondom Wonen een project met zonnepanelen.
Rondom Wonen wil ook graag samen met de gemeente bekijken welke aanvullende maatregelen er vanuit de gemeente en vanuit de corporatie genomen kunnen worden om de doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.

De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze (toekomstige)  huurders.

Bouw Villa Zonnedauw vordert gestaag!

De bouw van de 14 appartementen in Villa Zonnedauw in Nootdorp vordert gestaag. Op dit moment zitten we midden in de afbouwfase. Het streven is om de appartementen begin februari op te leveren. Na oplevering is er nog enige tijd nodig om de appartementen van de toekomstige bewoners in te richten, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes, de tuin e.d. moeten nog van allerlei benodigdheden worden voorzien. De streefdatum van afronding hiervan is op 1 maart 2020.

De toekomstige bewoners mochten eind november weer een kijkje nemen op de bouw. Het werd een gezellige en feestelijke bijeenkomst, waarbij de bewoners al vele ideeën over de inrichting van hun appartement konden uitwisselen. Alle betrokkenen zijn erg enthousiast en trots op dit mooie project!