Eenmalige huurverlaging 2021, misschien ook voor u?

Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.
In 2021 gaat de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager inkomen gelden.
Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen. We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Geldt de huurverlaging voor alle woningen?
De Wet Eenmalige Huurverlaging geldt niet voor alle woningen.
Deze wet is bedoeld voor huurders met een lager inkomen en voor wie de netto huur boven de
aftoppingsgrens ligt. In de tabel hieronder leest u welke aftoppingsgrens voor u geldt.  Als uw kale huur lager is dan de aftoppingsgrens dan is de huur passend voor uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Ook huurders in een vrije sector woning komen niet in aanmerking voor een huurverlaging.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Bij de toewijzing van sociale huurwoningen houdt Rondom Wonen rekening met een huurprijs die past bij het inkomen. Het kan zijn dat door inkomensdaling of wijziging van de huishoudsamenstelling u een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Daarom kunnen huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor onze huurders en wij zetten ons daar graag voor in.

Hoe werkt de huurverlaging?

Vanaf januari 2021 vraagt Rondom Wonen bij de belastingdienst gegevens van de huurders op. De belastingdienst verstrekt Rondom Wonen vanaf februari 2021 een indicatie van het inkomen 2019 en gegevens over de omvang van het huishouden. Vanaf dit moment weten we welke huurders in aanmerking komen voor de nieuwe regeling. U ontvangt dan uiterlijk vóór 1 april 2021 van ons een voorstel voor eenmalige huurverlaging.

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?
Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht heeft op huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt van Rondom Wonen voor 1 april een voorstel voor huurverlaging.

Heeft u in 2020 een inkomensdaling gehad, waarmee u in de categorie voor huurverlaging terecht komt? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Als uw inkomen minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens ligt, heeft u recht op huurverlaging. 

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?
Dat is afhankelijk van de hoogte van uw huidige netto huur en uw inkomen van 2019. In het onderstaande overzicht zijn de inkomens en de kale huren opgenomen per type huishouden. Belangrijk is dat de servicekosten niet meegerekend worden in de huurprijs.

Type huishoudens Bruto inkomen lager dan Kale huur hoger dan Huurverlaging naar
Eén persoon          € 23.725        € 633,25      € 633,25
Eén persoon, AOW-gerechtigd
op 1-1-2021
          € 23.650        € 633,25     € 633,25
Twee personen, van wie
tenminste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021
          € 32.075        € 633,25     € 633,25
Drie of meer personen van wie
tenminste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021
          € 32.075        € 678,66      € 678,66
Twee personen zonder AOW            € 32.200

 

        € 633,25       € 633,25
Drie of meer personen zonder AOW           € 32.200

 

         € 678,66        € 678,66

Kan ik zelf huurverlaging aanvragen?
Huishoudens die na 2019 een inkomensdaling hebben gehad en/of waarbij de huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen en daardoor ook in aanmerking komen voor huurverlaging, kunnen zelf een verzoek indienen bij Rondom Wonen. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden voorafgaande aan het verzoek tot huurverlaging zijn opgetreden.

U moet dan zelf gegevens aanleveren. Wij hebben de onderstaande gegevens van u nodig.
– Salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder.
– Een actuele verklaring van de samenstelling van het huishouden (deze kunt u afhalen bij de gemeente)
U kunt de gegevens sturen naar info@rondomwonen.nl.

Rondom Wonen zal binnen drie weken na ontvangst van de actuele gegevens het huurverlagingsvoorstel doen. De huurverlaging gaat dan in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. U kunt een eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021.

Laatste nieuwsbrief van het jaar is uit!

Het zeer bewogen jaar 2020 is alweer bijna achter de rug.
In onze laatste nieuwsbrief kunt u meer lezen over onze dienstverlening tijdens de lockdown, maar ook
over de verkoop van ons woningbezit in Terbregge en kunt u zien hoe soepel in de heupen onze vakploeg is!

Gemeente, Rondom Wonen en huurders maken prestatieafspraken

Nieuwbouwontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft Rondom Wonen al een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd. En ook de komende jaren
staat de nieuwbouw op de agenda. De woningnood is hoog, en vooral de vraag naar appartementen loopt op.
Voor meer informatie over wat er op de agenda staat; klik hier.

 

Rondom Wonen scoort wederom goed in Aedes benchmark

Als woningcorporatie ben je er voor je huurders en woningzoekenden. Dat willen we goed doen en liever nóg beter. Maar hoe meten we dat en hoe doen we het ten opzichte van andere woningcorporaties? Brancheorganisatie Aedes vergelijkt de prestaties van alle woningcorporaties in Nederland. De resultaten van deze zevende benchmark voor woningcorporaties zijn vandaag gepubliceerd. Onderwerpen als klanttevredenheid, onderhoud, beschikbaarheid en betaalbaarheid, bedrijfslasten en duurzaamheid staan hierin centraal. Rondom Wonen scoort op het huurdersoordeel wederom een dikke 8! Met name het oordeel van nieuwe huurders is heel positief.

Huurdersoordeel fantastisch!
Nieuwe huurders geven Rondom Wonen een 8.2 tegenover het landelijk gemiddelde van 7.7. Het cijfer dat Rondom Wonen krijgt van vertrokken huurders is een 8.1, vorig jaar was dit nog een 7.9. Huurders met een reparatieverzoek waarderen Rondom Wonen met een 7.9, tegenover een landelijk gemiddelde van 7.7. Op alle fronten scoort Rondom Wonen dus beter dan het landelijk gemiddelde.
Maar goed kan altijd beter, daarom blijven we ons inzetten voor goede communicatie en verbinding met onze huurders.

Ook dit jaar een mooie score voor CO2-uitstoot
Voor het prestatieveld Duurzaamheid scoort Rondom Wonen gemiddeld een B. Deze prestatie is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt mede omdat Rondom Wonen vrij nieuwe woningen heeft en door de aardwarmte in Pijnacker Noord, waardoor de CO2-uitstoot flink is teruggebracht.

Duurzaamheid
Rondom Wonen is op vele plaatsen al bezig met verduurzaming. Zo plaatsen wij zonnepanelen en bouwen gasloos. Ook gaan we de flatwoningen aan De Visserlaan isoleren. Hierbij werken wij nauw samen met de bewoners, huurdersvereniging en medewerkers van Rondom Wonen.

Samen Kersttafelen

Vierde nieuwsbrief is uit

De vierde Nieuwsbrief van 2020 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Week van het huren; Argos in actie

Een woningcorporatie kan niet zonder een goede huurdersorganisatie. Voor Rondom Wonen is dit huurdersorganisatie Argos. Voorzitter André Plooij en Jacolien Mulder van Rondom Wonen, vertellen u meer over hoe u als huurder uw stem kunt laten horen en de enquête die vandaag wordt gezonden naar alle huurders.
#weekvanhethuren

 

Week van het huren; generaties verbinden

Onze woonconsulente Stana is op bezoek geweest in het complex Acaciahof.
Een complex waar zowel oudere als jongere huurders wonen en in dit filmpje ziet u hoe dit tot mooie verbondenheid
kan leiden!

#weekvanhethuren

 

Week van het huren; goed verbonden!

Deze week is de Week van het huren! Het thema van deze week is om te laten zien hoe corporaties het contact met huurders versterken en huurders met elkaar in contact brengen. Betrokkenheid in de buurt verbetert de leefbaarheid en vergroot het woonplezier van de huurders. Daarmee laten we zien wat woningcorporaties doen voor de wijken.

Aangezien we nog steeds met corona maatregelen te maken hebben is besloten om in filmpjes te laten zien wat Rondom Wonen het afgelopen jaar heeft gedaan om het contact met onze huurders te versterken. In deze Week van het Huren laten we per dag 1 filmpje zien op onze website, Facebook pagina, Twitter, etc.

In het filmpje van vandaag gaat onze directeur Lucas de Boer op bezoek bij een huurster die al sinds 1971 van ons huurt!

Wij wensen u veel kijkplezier!