Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen

Koepelorganisatie Aedes geeft aan dat de woonoverlast toeneemt. Zij dringen aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. “Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen”, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Woningcorporaties, waaronder ook Rondom Wonen, maken zich grote zorgen over burenoverlast, ofwel woonoverlast. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag. Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor.
Bij Rondom Wonen is het aantal zaken van woonoverlast de afgelopen jaren met 15% gestegen!

Aedes heeft een en ander onderzocht en de resultaten zijn gebundeld in de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019. Deze Corporatiemonitor is hier te downloaden.