Mooie cijfers bij de visitatie van Rondom Wonen

Rondom Wonen heeft in 2018 een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke commissie, samengesteld door Ecorys uit Rotterdam, heeft onze maatschappelijke prestaties over de afgelopen vier jaar beoordeeld. Voor onze maatschappelijke prestaties van 2014 tot en met 2017 kregen we gemiddeld een 7.

Wat is een maatschappelijke visitatie?
De commissie onderzoekt of de corporatie de goede dingen doet en hoe ze dat doet. De commissie kijkt hierbij naar de prestaties van de afgelopen vier jaar en beoordeelt of deze prestaties ook in de toekomst waargemaakt kunnen worden. De commissie doet gedegen onderzoek en houdt interviews met interne en externe belanghebbenden. Met deze informatie vormt zij zich een beeld over vier prestatievelden:

  • Presteren naar opgaven en ambities
  • Presteren volgens belanghebbenden
  • Presteren naar vermogen
  • Presteren ten aanzien van governance

Samen aan de slag
De commissie kwam tot de conclusie dat Rondom Wonen voldoende presteert op alle prestatievelden. Onze stakeholders waarderen ons presteren zelfs met een 7,6. Een resultaat waar we trots op zijn! Binnenkort gaan we met alle betrokken stakeholders aan de slag met de aanbevelingen uit het visitatierapport.

Meer weten?
Het volledige visitatierapport vindt u hier.

Agpo ketels in de media en bij Rondom Wonen

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen zijn er problemen met de cv-ketels van het merk Agpo Ferroli. Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Ook Rondom Wonen heeft cv-ketels van dit type in 244 van haar woningen, maar alleen het type Econpact.

Er kunnen problemen ontstaan als de warmtewisselaar verstopt raakt. Deze verstopping kan worden veroorzaakt door slecht onderhoud in combinatie met heel zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer van de ketel en smelt het aluminium eromheen. Dan valt het toestel in storing en stopt de gastoevoer.

Rondom Wonen heeft na de uitzending van het programma Kassa van afgelopen zaterdag, contact gezocht met haar installateur Energiewacht West Nederland BV. Zij onderhouden de ketels iedere twee jaar. De monteurs van hen krijgen al langere tijd extra instructies om bij deze ketels enkele belangrijke details goed te controleren. Is er twijfel , dan worden er in overleg met Rondom Wonen gepaste maatregelen getroffen.

Bij Rondom Wonen zijn er gelukkig verder geen klachten over de cv-ketels van dit type bekend. De bewoners van de woningen van Rondom Wonen waarin een Agpo Ketel is gemonteerd krijgen deze week allemaal een persoonlijke brief over de mogelijke problemen en wat Rondom Wonen heeft afgesproken met de installateur.