Mooie cijfers bij de visitatie van Rondom Wonen

Rondom Wonen heeft in 2018 een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke commissie, samengesteld door Ecorys uit Rotterdam, heeft onze maatschappelijke prestaties over de afgelopen vier jaar beoordeeld. Voor onze maatschappelijke prestaties van 2014 tot en met 2017 kregen we gemiddeld een 7.

Wat is een maatschappelijke visitatie?
De commissie onderzoekt of de corporatie de goede dingen doet en hoe ze dat doet. De commissie kijkt hierbij naar de prestaties van de afgelopen vier jaar en beoordeelt of deze prestaties ook in de toekomst waargemaakt kunnen worden. De commissie doet gedegen onderzoek en houdt interviews met interne en externe belanghebbenden. Met deze informatie vormt zij zich een beeld over vier prestatievelden:

  • Presteren naar opgaven en ambities
  • Presteren volgens belanghebbenden
  • Presteren naar vermogen
  • Presteren ten aanzien van governance

Samen aan de slag
De commissie kwam tot de conclusie dat Rondom Wonen voldoende presteert op alle prestatievelden. Onze stakeholders waarderen ons presteren zelfs met een 7,6. Een resultaat waar we trots op zijn! Binnenkort gaan we met alle betrokken stakeholders aan de slag met de aanbevelingen uit het visitatierapport.

Meer weten?
Het volledige visitatierapport vindt u hier.