Rondom Wonen scoort goed in Aedes benchmark

Brancheorganisatie Aedes heeft de resultaten van de zesde benchmark voor woningcorporaties gepubliceerd. Onderwerpen als huurders, onderhoud en duurzaamheid staan hierin centraal. Rondom Wonen scoort op het huurdersoordeel een 8.1! Dat is de hoogste score van de hele regio. “En daar zijn we trots op!”, zegt directeur-bestuurder Lucas de Boer.

Huurdersoordeel fantastisch!
Nieuwe huurders geven Rondom Wonen een 8.1 tegenover het landelijk gemiddelde van 7.7. Het cijfer dat Rondom Wonen krijgt van vertrokken huurders is een 7.9. Huurders met een reparatieverzoek waarderen Rondom Wonen met een 8.1, tegenover een landelijk gemiddelde van 7.6. Op alle fronten scoort Rondom Wonen dus beter dan het landelijk gemiddelde.

Ook dit jaar een mooie score voor CO2-uitstoot
Hierbij gaat het om het daadwerkelijk gasverbruik. Voor de energieprestatie – de ‘energiezuinigheid’ van een woning scoort Rondom Wonen net als vorig jaar een A. Ook deze prestatie is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt mede omdat Rondom Wonen vrij nieuw bezit heeft en door de aardwarmte in Pijnacker Noord.

Duurzaamheid
Rondom Wonen is op vele plaatsen al bezig met verduurzaming. Zo plaatsen wij zonnepanelen en bouwen gasloos. In het kader van de duurzaamheid gaat Rondom Wonen volgend jaar een pilot uitvoeren bij de flatwoningen van De Visserlaan. Voor de voorbereiding is samen met bewoners uit De Visserlaan en medewerkers van Rondom Wonen een klankbordgroep opgericht.

We scoren minder dan gemiddeld op betaalbaarheid en onze bedrijfslasten
De lagere score op betaalbaarheid heeft te maken met het feit dat Rondom Wonen veel grotere nieuwbouw woningen heeft met een hoge kwaliteit, waardoor de bijbehorende huurprijzen hoger liggen. Ook onze bedrijfslasten zijn nog altijd iets hoger dan het gemiddelde in de sector. We blijven kritisch kijken hoe we onze bedrijfslasten verder kunnen verlagen zonder kwaliteit in te leveren, zo legt Lucas uit.

Sollicitatietraining leerlingen Melanchthon Berkroden

Op 26 november was het weer zo ver; 25 VMBO leerlingen van het Melanchthon Berkroden kwamen op bezoek bij Rondom Wonen voor een sollicitatietraining.
Op school hadden zij eerst een brief en CV opgesteld voor 1 van de mogelijke vacatures. Toch wel heel spannend om dan naar een bedrijf te gaan voor een sollicitatiegesprek!
Maar het ging allemaal prima en gewapend met tips voor een goede sollicitatie zijn ze weer terug naar school gegaan.

Nieuwe bestemming koffieautomaat

Door het overgaan naar een andere leverancier, beschikt Rondom Wonen sinds een aantal maanden over een nieuwe koffiemachine. Het was echter zonde om de oude machine weg te gooien, daarom plaatsten wij een oproep welke maatschappelijk betrokken organisatie interesse had. We ontvingen hierop een drietal reacties en onze directeur Lucas de Boer heeft vervolgens een loting gedaan. Hobbyclub De Doewat uit de Notelaer in Pijnacker kan nu genieten van een vers bakje koffie!

Uitreiking 1e sleutels appartementen Groene Vizier, Keijzershof

Op maandag 4 november 2019 vonden de eerste sleuteluitreikingen plaats aan de nieuwe huurders van de appartementen van het Groene Vizier aan de Zilverreigerdreef in Keijzershof. De sleutels werden door medewerkers van Rondom Wonen uitgereikt in het gebouw van de SWOP.

Net na de zomer vorig jaar is Rondom Wonen gestart met de bouw van de 30 appartementen tussen het fietspad van de Zuidweg en de multifunctionele accommodatie, het Nest. Begin augustus 2019 is met de woningen geadverteerd via Woonnet Haaglanden. Er waren 784 reacties, waarvan 172 uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Door lokaal maatwerk mochten wij 7 woningen bij voorrang (25%) toewijzen aan woningzoekenden uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De overige 23 woningen zijn op volgorde van inschrijfduur toegewezen. Uiteindelijk zijn er 13 woningzoekenden uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp die een woning hebben weten te bemachtigen. De huurprijzen zijn afhankelijk van het type netto € 537,95 en € 581,59.

Het gebouw bestaat uit drie woonlagen met 30 twee kamerwoningen met een oppervlak van circa 45 m2. 10 woningen hebben een iets grotere slaapkamer van 10,5 m2. De woningen zijn bestemd voor 1- en 2 persoons huishoudens en worden duurzaam verwarmd. Verder is het project gasloos gerealiseerd en is het dak voorzien van zonnepanelen. Parkeren vindt direct naast het gebouw plaats. Op de begane grond is een gemeenschappelijke fietsenberging gerealiseerd en er is een gemeenschappelijk dakterras aanwezig.

Kortom, Rondom Wonen voegt weer een prachtig project aan haar bezit toe en wij wensen alle nieuwe bewoners heel veel plezier en geluk in hun nieuwe woning!

Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen

Koepelorganisatie Aedes geeft aan dat de woonoverlast toeneemt. Zij dringen aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. “Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen”, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Woningcorporaties, waaronder ook Rondom Wonen, maken zich grote zorgen over burenoverlast, ofwel woonoverlast. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag. Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor.
Bij Rondom Wonen is het aantal zaken van woonoverlast de afgelopen jaren met 15% gestegen!

Aedes heeft een en ander onderzocht en de resultaten zijn gebundeld in de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019. Deze Corporatiemonitor is hier te downloaden.

Postbus 87 vervalt per september 2019

Rondom Wonen krijgt de post steeds meer via de digitale weg binnen. Daarom hebben we besloten per 1 september a.s. onze POSTBUS 87, 2640 AB Pijnacker op te heffen. Brieven kunt u sturen naar: Industrieweg 2, 2641 RM  Pijnacker.

Nieuwe manager Wonen

Op 1 augustus is Bianca van Zon als manager Wonen begonnen bij Rondom Wonen. Zij volgt vertrekkend manager Tanja Roest op.

Gemeente, Rondom Wonen en huurders maken prestatieafspraken

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, woningcorporatie Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op 27 juni 2019 zijn de prestatieafspraken officieel ondertekend door alle betrokken partijen. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen.

Afspraken Pijnacker-Nootdorp
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Partijen hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan voor 2019. Begin dit jaar heeft Rondom Wonen al 66 sociale huurwoningen in Pijnacker Noord opgeleverd. Op dit moment wordt er gebouwd aan een appartementencomplex met 30 woningen in Keijzershof en een appartementengebouw in Nootdorp. Verder zijn er afspraken gemaakt over nieuwe ontwikkellocaties waarbij zowel de gemeente als Rondom Wonen de doorstroming binnen de woningvoorraad als speerpunt willen gebruiken. Op het gebied van duurzaamheid start Rondom Wonen een project met zonnepanelen.

De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze (toekomstige)  huurders.

Verduurzaming flat De Visserlaan

Op vrijdag 24 mei 2019 hebben de bewoners van De Visserlaan een brief ontvangen met een uitnodiging voor een bewonersavond. Rondom Wonen wil in De Visserlaan starten met het verbeteren van het comfort en het nemen van energiebesparende maatregelen.

Samen met de bewoners wordt het plan voor de flat gemaakt. De Visserlaan is de eerste flat in Pijnacker Noord waar we mee aan de slag willen. Na een succesvolle afronding komen ook de andere flats aan de beurt. Wij kunnen op dit moment nog niets zeggen wanneer de andere flats aan de beurt komen. Dat hangt af van het plan dat uiteindelijk wordt uitgevoerd in De Visserlaan.

Er is gekozen voor De Visserlaan vanwege de strategische ligging. Het gebouw staat aan het einde van de wijk en kijkt aan 1 kant direct het groen in. De overlast voor omwonenden bij te nemen bouwkundige maatregelen blijft hierdoor beperkt.

Via onze website willen we alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van het verloop van het project.

Klik hier voor meer informatie over dit project op.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Rondom Wonen streeft naar een optimale dienstverlening richting haar huurders. Toch is het mogelijk dat een huurder het niet eens is met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Daar heeft Rondom Wonen een interne klachtenprocedure voor. Als de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt of als de huurder nog steeds niet tevreden is, kan de huurder naar de Klachtencommissie. Vanaf april 2019 is Rondom Wonen aangesloten bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is zoals gezegd nu bij deze geschillencommissie aangesloten. Informatie over de te volgen procedures vindt u hier.