Huurdersorganisaties in de regio zoeken samenwerking

Sinds 18 oktober is de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) een feit. De intentieovereenkomst werd uiteindelijk door 14 van de 16 huurdersorganisaties uit de regio Haaglanden, waaronder Huurdersvereniging Argos, ondertekend. Hiermee vertegenwoordigen zij 95% van alle huurders in de regio Haaglanden. Dit komt neer op 475.000 huurders en daarnaast hebben zij een stem voor de 132.000 woningzoekenden in de regio.

Marianne Straks, bestuurder van WoonInvest, sprak de SHH toe namens de corporatie bestuurders. Zij noemde de ondertekening van deze samenwerking een ‘historisch moment’. Nooit eerder heeft zo’n grote groep huurdersorganisaties zich verenigt. Het bestuur van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en de samenwerkende gemeenten in de regio zijn dan ook heel enthousiast over dit prachtige initiatief.

Beroepen in Beeld

Op 9 oktober kreeg Rondom Wonen weer bezoek van leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het kader van het project ‘Beroepen in Beeld‘.
In de ochtend kwam een groep van Berkenrode en in de middag een groep van het Stanislas college.
Na een praatje in de kantine waar appels en stroopwafels klaar stonden (de stroopwafels wonnen!) kregen de leerlingen van Ron (opzichter) en Antoinette (HR) een presentatie wat een woningcorporatie nu precies doet, wat voor afdelingen en functies er zijn etc.
Hierna was het tijd om richting de werkplaats en showroom te gaan waar ze onder toeziend oog van  allround vakmannen Ronald en Marcel aan de slag gingen met het buigen van pijpen en deurbeslag uit elkaar halen. Het gros van de kinderen in deze leeftijdsgroep weet uiteraard nog niet wat ze later willen worden; we hopen dat ze vanmiddag wat inspiratie hebben opgedaan!

  

 

Start Regionale Prestatieafspraken Haaglanden

Op donderdag 20 september 2018 hebben de wethouders Wonen en de corporatiebestuurders uit de 9 gemeenten van de regio Haaglanden kennisgemaakt op een bestuurlijke conferentie. De conferentie was een eerste aanzet voor de nieuwe regionale prestatieafspraken die voor 4 jaar worden afgesloten. In deze prestatieafspraken worden onder andere afspraken gemaakt over de gezamenlijke opgaven ten aanzien van de voorraadontwikkeling en duurzaamheid. De bestuurlijke conferentie vond plaats in een goede sfeer. Dit najaar zullen de bestuurlijke gesprekken worden gestart om over de regionale opgaves prestatieafspraken te maken met de 15 corporaties en 9 gemeenten.

Voor het eerst waren bij de conferentie ook de bestuurlijke vertegenwoordiging van de SHH (Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden) aanwezig. Deze regionale samenwerking tussen de huurdersorganisaties in Haaglanden is uniek. De samenwerking wordt op 18 oktober officieel gemaakt tijdens het ondertekenen van een intentieovereenkomst. De SHH is direct betrokken bij het proces om te komen tot nieuwe regionale prestatieafspraken.