AED in Carré

Sinds vorige week is een gedeelte van Delfgauw ook Hartveilig  omdat er nu een AED gedurende 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar is. Dit door de plaatsing van een AED in een buitenkast aan een woonhuis op de Glazenmakerstraat in Emerald.

Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. Voor een grotere overlevingskans, moet een AED snel ter plaatse kunnen zijn.

Dankzij een project van de Hartstichting en Fonds 1818 kon de Stichting Evenementen EHBO Pijnacker voordelig een AED met een buitenkast aanschaffen. De AED is in de speciale Hartstichting-AED-kast aan de Glazenmakerstraat buiten geplaatst.

Hij is nu 24 uur per dag beschikbaar voor de omgeving en kan zo levens redden in de buurt. Dankzij de samenwerking met Rondom Wonen, bewoners van de Glazenmakerstraat en Velux Elektrotechniek, die voor de plaatsing heeft zorg gedragen, is plaatsing buiten mogelijk geworden.

De AED is aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie en maakt zo Delfgauw Hartveilig. Bij een hartstilstand in de omgeving wordt een AED namelijk gebruikt door burgerhulpverleners uit de buurt. Zij krijgen een oproep en zijn vaak als eerste bij het slachtoffer. Doordat zij deze AED snel ter plaatse brengen, heeft het slachtoffer voortaan een grotere overlevingskans, deze kan oplopen naar  zestig procent.

Om Delfgauw Hartveilig te maken dienen in Delfgauw minstens vier AED’s direct bruikbaar te zijn, dus in een buitenkast te hangen. Een AED moet namelijk binnen een straal van 500 meter van een reanimatieslachtoffer hangen om door het oproepsysteem Hartslag Nu te worden ingezet. Ook moeten er voldoende burgerhulpverleners aangemeld zijn.  Dus kunt u reanimeren meld u aan als burgerhulpverlener bij de Hartstichting of volg een reanimatiecursus. Een cursus duurt één avond en kost € 35,00. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze cursus.

Info of aanmelden bij: de Hartstichting of Evenementen EHBO Pijnacker: info@evenementenehbopijnacker.nl

Op de foto plaatst Cees van der Ende namens St. Evenementen EHBO Pijnacker de AED in de buitenkast aan de Glazenmakerstraat in Delfgauw.

Tekst: Telstar Online