Toewijzingseisen nieuwbouwappartementen Pijnacker Noord bekend

25% voorrang voor doorstromers &
25% voorrang voor woningzoekenden uit Pijnacker-Nootdorp

In december 2018 / januari 2019 levert Rondom Wonen 66 nieuwbouwwoningen op in Pijnacker Noord. In totaal zijn er 21 2-kamer woningen (45 m2) te verdelen en 45 3-kamer woningen (60 m2).

LET OP! Vanaf maandag 1 oktober 2018 om 20.00 uur tot donderdag 4 oktober 2018 tot 20.00 uur staan de woningen voor reacties open op www.woonnet-haaglanden.nl. 

Toewijzingseisen
– De 2-kamer woningen worden toegewezen aan 1 persoonshuishoudens met een inkomen tot € 30.400.
– De 3-kamer woningen worden toegewezen aan 2/3 persoonshuishoudens met een inkomen tot € 36.798.

Huurprijzen
– 2-kamer woningen netto huur van € 527,00*
– 3-kamer woningen netto huur van € 573,30*

*Prijspeil juli 2018

Voorrang
Doorstromers binnen de regio Haaglanden die een grote corporatiewoning achterlaten met minimaal 4 kamers, krijgen voorrang. In totaal mag 25% van de woningen aan deze doorstromers worden toegewezen. Naast de regionale voorrang voor doorstromers, wijzen we ook nog 25% van de woningen toe via lokaal maatwerk. Bij lokaal maatwerk krijgen woningzoekenden uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp voorrang.

Informatie
Meer informatie over de woningen is te vinden op onze website: www.rondomwonen.nl. Daar kunt u een verhuurboekje downloaden. Voor overige vragen kunt u ons bereiken van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 015 – 362 05 20.

AED in Carré

Sinds vorige week is een gedeelte van Delfgauw ook Hartveilig  omdat er nu een AED gedurende 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar is. Dit door de plaatsing van een AED in een buitenkast aan een woonhuis op de Glazenmakerstraat in Emerald.

Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. Voor een grotere overlevingskans, moet een AED snel ter plaatse kunnen zijn.

Dankzij een project van de Hartstichting en Fonds 1818 kon de Stichting Evenementen EHBO Pijnacker voordelig een AED met een buitenkast aanschaffen. De AED is in de speciale Hartstichting-AED-kast aan de Glazenmakerstraat buiten geplaatst.

Hij is nu 24 uur per dag beschikbaar voor de omgeving en kan zo levens redden in de buurt. Dankzij de samenwerking met Rondom Wonen, bewoners van de Glazenmakerstraat en Velux Elektrotechniek, die voor de plaatsing heeft zorg gedragen, is plaatsing buiten mogelijk geworden.

De AED is aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie en maakt zo Delfgauw Hartveilig. Bij een hartstilstand in de omgeving wordt een AED namelijk gebruikt door burgerhulpverleners uit de buurt. Zij krijgen een oproep en zijn vaak als eerste bij het slachtoffer. Doordat zij deze AED snel ter plaatse brengen, heeft het slachtoffer voortaan een grotere overlevingskans, deze kan oplopen naar  zestig procent.

Om Delfgauw Hartveilig te maken dienen in Delfgauw minstens vier AED’s direct bruikbaar te zijn, dus in een buitenkast te hangen. Een AED moet namelijk binnen een straal van 500 meter van een reanimatieslachtoffer hangen om door het oproepsysteem Hartslag Nu te worden ingezet. Ook moeten er voldoende burgerhulpverleners aangemeld zijn.  Dus kunt u reanimeren meld u aan als burgerhulpverlener bij de Hartstichting of volg een reanimatiecursus. Een cursus duurt één avond en kost € 35,00. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze cursus.

Info of aanmelden bij: de Hartstichting of Evenementen EHBO Pijnacker: info@evenementenehbopijnacker.nl

Op de foto plaatst Cees van der Ende namens St. Evenementen EHBO Pijnacker de AED in de buitenkast aan de Glazenmakerstraat in Delfgauw.

Tekst: Telstar Online

Visitatie bij Rondom Wonen van start

Wat is een visitatie?
Een visitatie beoordeelt het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. Elke 4 jaar moet een corporatie een visitatie laten doen. Bij Rondom Wonen gebeurde dit in 2013 voor het laatst. Naast de wettelijke verplichting, vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke meerwaarde aan te tonen. Een visitatiecommissie kijkt kritisch naar ons functioneren en onze prestaties. Daar kunnen wij van leren en onszelf verbeteren.

Hoe verloopt een visitatie?
Rondom Wonen koos er voor om het onafhankelijke bureau Ecorys de visitatie te laten uitvoeren. Stapsgewijs gebeurt het volgende:

 • Wij leveren de visitatiecommissie diverse documenten van de afgelopen jaren aan. Zoals jaarverslagen, convenanten die zijn afgesproken, rapportages, financiële gegevens, etc. De commissie bekijkt dit allemaal.
 • Ook wil de commissie een beeld krijgen van ons bezit. Daarom organiseren wij een rondleiding langs een aantal van onze woningen in Pijnacker en Delfgauw.
 • Vervolgens gaat de commissie in gesprek met organisaties waar wij nauw mee samenwerken. Denk hierbij aan de gemeente (wethouders en ambtenaren), huurdersvereniging Argos, zorg- en welzijnsinstellingen, collega-corporaties, etc. De commissie vraagt aan onze partners wat zij vinden van onze ambities en prestaties.
 • Daarnaast spreekt de commissie ook met de Raad van Commissarissen, het managementteam en onze partner op het gebied van duurzaamheid.

Zo ontstaat een breed beeld over hoe Rondom Wonen functioneert en presteert. De commissie legt dit vast in het visitatierapport. Rondom Wonen gaat vervolgens aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Het traject neemt zo’n half jaar in beslag en zal in februari 2019 worden afgerond met het rapport. Het visitatierapport is openbaar en aangezien we zo transparant mogelijk willen zijn, zal dit rapport op de website van Rondom Wonen geplaatst worden.

Actie: huurders krijgen voorrang bij kopen woning

Rondom Wonen verkoopt regelmatig woningen uit haar woningbezit. Vanaf september 2018 willen wij huurders gedurende 1 jaar voorrang geven bij het kopen van een woning van Rondom Wonen. Huurders van Rondom Wonen krijgen een unieke kans om tegen taxatiewaarde een woning te kopen.

Voorrang
Rondom Wonen verkoopt jaarlijks tussen de 15 en 25 woningen. Deze woningen worden allemaal via Ruseler Makelaars op de markt verkocht. Veel woningen gaan tegenwoordig boven de taxatiewaarde weg. Om huurders een kans te geven om door te kunnen stromen naar een koopwoning, willen wij hen nu de mogelijkheid bieden om tot september 2019 een woning te kopen tegen taxatiewaarde.

Welke woningen?
Een aantal jaren geleden heeft Rondom Wonen haar verkoopvijver vastgesteld. In deze verkoopvijver zitten zowel eengezinswoningen als appartementen. Het gaat om de volgende adressen:

 • Pijnacker-Noord:
  Esdoornlaan 2 t/m 20, Elzenlaan 1 t/m 17, Kastanjelaan 1 t/m 17, Weigelialaan 1 t/m 31 en de flats aan de Colijnlaan, Cort v.d. Lindenlaan, Schaepmanlaan, Thorbeckelaan (5 hoog), Troelstralaan, Van Houtenlaan en Wegedoornlaan
 • Pijnacker-Centrum:
  Beatrixstraat, Prins Hendrikstraat, Van Brachtstraat en de Willem de Zwijgerlaan,
 • Klapwijk:
  Corry Besselingplantsoen en Gesina v.d. Molenstraat
 • Koningshof:
  Keizershof, Kleinhof, Klingendaal, Kraaienburg, Leyenburg, Ledenhoef, Leeuwenberg, Lozerlaan, Peizerdiep, Regge, Rivierenlaan, Schuilenburg, Sion en Volkerak

Interesse?  
Bent u huurder en wilt u graag een woning kopen? Informeer dan bij Ruseler Makelaars Pijnacker naar de mogelijkheden (www.ruseler.nl of 015 – 369 81 24).

Alleen huurders komen voor deze regeling in aanmerking. De regeling geldt niet voor kinderen van huurders. Een belangrijke voorwaarde is dat de huur van de huidige woning wordt opgezegd. Bij meerdere belangstellenden, vindt er loting plaats.