Doorstromers krijgen voorrang bij nieuwbouw Pijnacker Noord

Als woningcorporatie maken wij ons ernstig zorgen over de teruglopende doorstroming op de woningmarkt. Dit leidt tot minder verhuizingen en stijgende wachttijden. Wij hebben daarom onlangs een verzoek ingediend voor een experiment om de doorstroming te bevorderen. Dit experiment is door het college van B&W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp goedgekeurd.

Eind 2018/begin 2019 leveren wij in Pijnacker Noord 66 nieuwbouwappartementen verdeeld over drie woongebouwen op. Nu willen wij dit nieuwbouwcomplex maximaal inzetten om de doorstroming te bevorderen. Van deze 66 nieuwbouwwoningen wordt straks 25% met voorrang toegewezen aan doorstromers uit de regio die een huurwoning met 4 kamers of meer achterlaten.
Een verhuizing uit een grote woning brengt meer verhuisbewegingen teweeg, dan een verhuizing uit een kleine woning.

Naast de regionale voorrang voor doorstromers, wijzen we ook nog 25% van de woningen toe via lokaal maatwerk. Bij lokaal maatwerk krijgen woningzoekenden uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp voorrang.

Het nieuwbouwproject in Pijnacker Noord bestaat uit 3 woongebouwen. Elk gebouw bestaat uit 22 sociale huurwoningen (15 stuks 3-kamer woningen van circa 60 m2 en 7 stuks 2-kamer woningen van circa 45 m2. De huren van deze woningen zitten allemaal onder de 1e aftoppingsgrens (€ 597,30, prijspeil juli 2018).

De nieuwbouwwoningen worden in september gepubliceerd op woonnet-haaglanden. Voorafgaand plaatsen wij een aankondiging in de Telstar/Eendracht.