Samenwerkingsovereenkomst SWIN ondertekend

Gisteren zijn de handtekeningen gezet onder samenwerkingsovereenkomsten die het startsein geven voor de bouw van 14 appartementen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Nootdorp. Met de initiatiefnemers van het eerste uur Gert-Jan en Peter, de bouwer Wim Waaijer en zorgverlener Ipse de Bruggen hebben we het glas geheven op een constructieve samenwerking waarbij we straks gezamenlijk een mooi woongebouw opleveren.

       

Prestatieafspraken 2018 ondertekend

Donderdag 5 juli zijn de Prestatieafspraken volkshuisvesting 2018 ondertekend.
Daarin zijn conform de Woningwet de volkshuisvestelijke afspraken en verplichtingen tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Huurdersvereniging Argos en woningcorporatie Rondom Wonen vastgelegd.
De overeenkomst werd getekend door Argos voorzitter André Plooij, wethouder Frank van Kuppeveld en directeur-bestuurder Lucas de Boer van Rondom Wonen (v.l.n.r)

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

Wat heeft Rondom Wonen in 2017 gerealiseerd?
Hoeveel mensen maken gebruik van ons serviceabonnement?
Wat houdt The Natural Step in?
Welk rapportcijfer kreeg Rondom Wonen voor klanttevredenheid?

Een antwoord op bovenstaande vragen is te vinden in ons Jaarbericht 2017 in kort bestek.

Wij wensen u veel leesplezier!