Nieuwe directeur-bestuurder Rondom Wonen

Rondom Wonen heeft een nieuwe bestuurder.
Lucas de Boer wordt op 1 maart 2018 de nieuwe directeur-bestuurder van Rondom Wonen.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 januari 2018 een positieve zienswijze (toestemming) op zijn benoeming verstrekt.

Over Lucas de Boer

Drs. ing. L.A. de Boer (46) is geboren en getogen in Roermond en woont al geruime tijd in Rotterdam. Na de middelbare school heeft hij verschillende studies en opleidingen gevolgd, onder andere op het gebied van bouwkunde, stedenbouw en planologie en heeft een management development programma doorlopen bij het ministerie van VROM.

Lucas de Boer heeft na een traineeship bij NBM-Amstelland enkele jaren als consultant voor (o.a.) woningcorporaties gewerkt. In 2000 heeft Lucas zich voor langere tijd verbonden aan het ministerie van VROM, onder meer als clustermanager Ruimtelijk Beleid. In 2007 maakte hij de overstap naar het politieke bestuur in Rotterdam.

In de periode 2007-2013 was Lucas portefeuillehouder en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk (50.000 inwoners) te Rotterdam. In 2013 heeft hij die functie neergelegd, om als integraal gebiedsmanager bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros aan de slag te gaan. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het gehele beheer van circa 7500 woningen in de regio Utrecht Midden. Op 1 maart 2018 neemt Lucas de Boer het stokje over van Lambert Greven.

Bedankt

Na ruim 20 jaar neemt Lambert Greven afscheid als directeur-bestuurder van Rondom Wonen. Na een (bestuurlijke) carrière van bijna 40 jaar in de volkshuisvesting, gaat hij op 1 maart 2018 met pensioen. Lambert was nadrukkelijk betrokken bij de opbouw en groei van Rondom Wonen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp en heeft een solide basis voor de toekomst van Rondom Wonen gelegd. Wij zullen Lambert binnenkort op gepaste wijze bedanken voor zijn inzet en inspanningen en wensen hem succes in deze nieuwe fase van zijn leven.

 

Brand in trappenhuis Acaciahof

Op zaterdag 13 januari is vroeg in de ochtend brand uitgebroken in het trappenhuis van de appartementen van de Acaciahof. Het betreffen huurwoningen van Rondom Wonen. Gelukkig zijn er geen gewonden of erger, gevallen. Ook de woningen zelf zijn gelukkig niet getroffen. Dankzij de oplettendheid van bewoners is erger voorkomen en is de schade beperkt gebleven. Wel zijn de bewoners behoorlijk geschrokken. Brandweer en politie kwamen ter plaatse en konden het vuur snel blussen. Het trappenhuis is flink beschadigd. De politie sluit brandstichting niet uit en heeft de zaak in onderzoek.

Inmiddels is Rondom Wonen vol in overleg met de verzekeringsmaatschappij en wordt de schade de komende tijd hersteld. Deze week vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor de bewoners van de Acaciahof, waar zij ook met vragen terecht kunnen.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, melden wij hierover op onze website.