Prestatieafspraken 2016

Woensdagmiddag 10 augustus 2016 zijn de Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2016 ondertekend.
Daarin zijn ex (nieuwe) Woningwet de volkshuisvestelijke afspraken en verplichtingen tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Huurdersvereniging Argos en woningcorporatie Rondom Wonen opgetekend.

De overeenkomst werd getekend door Argos voorzitter André Plooij, wethouder Piet Melzer  en
directeur bestuurder Lambert Greven van Rondom Wonen (v.r.n.l)