Spullenbank bij de Uitdaging

De Uitdaging verzorgt de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties (waaronder Rondom Wonen), burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Zij bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). Het is een ondernemersnetwerk dat dóet. Zij stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te bevorderen.

Eén van de activiteiten is het opzetten van een Spullenbank. Meer informatie hierover vindt u hier.

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken – Delfgauw

De Nieuwsbrief Wijkgericht Werken – Delfgauw wordt huis-aan-huis verspreid in Delfgauw. Niet ontvangen of geïnteresseerd in deze Nieuwsbrief? Hier leest u de digitale versie.