Huurverhoging 2019

Jaarlijks vindt per 1 juli de huurverhoging plaats. Zodra er meer bekend is over de huurverhoging in 2019 dan vindt u deze informatie hier.