Met spoed betaalbare huurwoningen bijbouwen in Pijnacker-Nootdorp

Rondom Wonen roept de gemeente Pijnacker-Nootdorp op snel bouwgrond aan de woningcorporaties te gaan verkopen zodat die aan de slag kunnen met het bijbouwen van honderden betaalbare huurwoningen. Er is geen tijd te verliezen, betoogde directeur Lucas de Boer donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad.

De Boer hield de gemeenteraad voor dat er een dusdanig grote schaarste is aan goedkope huurwoningen, dat mensen met een modaal inkomen de gemeente nu noodgedwongen verlaten, terwijl de wachttijd voor een sociale huurwoning elke maand verder oploopt.

Juist nu is er een goede mogelijkheid om veel goedkope huurhuizen te bouwen. De corporaties krijgen een korting van 25.000 euro per woning op de verhuurdersheffing, en door de lage rente kan Rondom Wonen goedkoop lenen om die nieuwbouw te betalen. Daarom moet het ijzer gesmeed worden nu het heet is. ‘Gemeente, verkoop ons de gronden die we nodig hebben en wij gaan meteen aan de slag’, zo luidde het betoog van de directeur van Rondom Wonen.

De Boer deed zijn oproep voorafgaand aan de bespreking van de concept Woonvisie door de raad.
Lees hier het hele verhaal dat Lucas de Boer donderdag 13 februari in de gemeenteraad heeft gehouden: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/8456090/1/Tekst_spreekrecht_gemeenteraad_P-N_woonvisie

Villa Zonnedauw verhuurd

Op 11 februari hebben de nieuwe bewoners van Villa Zonnedauw in Nootdorp de sleutels gekregen. Nadat de bewoners de sleutels hebben gekregen, werd ook de huurovereenkomst tussen het bestuur van het SWIN en Rondom Wonen getekend.

Villa Zonnedauw is een uniek project; het betreft een appartementengebouw met veertien appartementen voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Het betreft veelal kinderen met Nootdorpse en Pijnackers ouders die zelf aan de slag zijn gegaan om voor hun ouder wordende kinderen een voorziening te realiseren. Samen met Rondom Wonen en bouwbedrijf Waaijer is dit mooie appartementengebouw gerealiseerd.
Nu de bewoners de sleutels hebben, kan het inrichten van de appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes beginnen.
Begin mei zal de officiële opening plaatsvinden.

Samen maken we werk van vroegsignalering

Samen met een vijftal signaalpartners maken de gemeente Pijnacker-Nootdorp en woningcorporatie Rondom Wonen werk van het vroegtijdig signaleren van schulden bij haar inwoners. Op woensdagmiddag 5 februari ondertekenden wethouder Hanneke van de Gevel, Nathalie Trijsburg (procesmanager Dunea) en Bianca van Zon (Manager Wonen van Rondom Wonen) het convenant “Vroeg Eropaf”.

De gezamenlijke aanpak is gericht op het voorkomen van problematische schulden van inwoners van Pijnacker-Nootdorp bij de betrokken partijen. Vooralsnog zijn de deelnemende partijen Rondom Wonen, Dunea en ziektekostenverzekeraars: VGZ, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Het betreft een pilot, met de nadrukkelijke bedoeling om gedurende de pilotperiode te onderzoeken hoe Vroegsignalering in Pijnacker-Nootdorp zo effectief mogelijk kan worden vormgegeven. Wanneer de aanpak succesvol blijkt, wordt de samenwerking uitgebreid met meer zorgverzekeraars en energieleveranciers.

Infocentrum Keijzershof alleen op zaterdag open

Het Infocentrum Keijzershof, waar u terecht kan voor alle informatie op het gebied van wonen in Keijzershof, is de komende twee maanden alleen open op zaterdag.
Van 1 februari tot en met 1 april zal informatrice Janny aanwezig op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Vanaf begin april worden de openingstijden weer uitgebreid.

Gemeente, Rondom Wonen en huurders maken prestatieafspraken

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, woningcorporatie Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op 21 januari werden de prestatieafspraken voor 2020 officieel ondertekend door alle betrokken partijen. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen.

Afspraken Pijnacker-Nootdorp
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Partijen hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan voor 2020. Voor 2020 is het de ambitie op het vlak van nieuwbouwproductie de start van de bouw van 110 sociale huurwoningen in Tuindershof (oplevering in 2021). Halverwege 2019 heeft Rondom Wonen 30 sociale huurwoningen in Keijzershof opgeleverd. Op dit moment wordt er gebouwd aan een appartementencomplex in Nootdorp.
Verder zijn er afspraken gemaakt over nieuwe ontwikkellocaties waarbij zowel de gemeente als Rondom Wonen de doorstroming binnen de woningvoorraad als speerpunt willen gebruiken. Op het gebied van duurzaamheid start Rondom Wonen een project met zonnepanelen.
Rondom Wonen wil ook graag samen met de gemeente bekijken welke aanvullende maatregelen er vanuit de gemeente en vanuit de corporatie genomen kunnen worden om de doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.

De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze (toekomstige)  huurders.

Bouw Villa Zonnedauw vordert gestaag!

De bouw van de 14 appartementen in Villa Zonnedauw in Nootdorp vordert gestaag. Op dit moment zitten we midden in de afbouwfase. Het streven is om de appartementen begin februari op te leveren. Na oplevering is er nog enige tijd nodig om de appartementen van de toekomstige bewoners in te richten, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes, de tuin e.d. moeten nog van allerlei benodigdheden worden voorzien. De streefdatum van afronding hiervan is op 1 maart 2020.

De toekomstige bewoners mochten eind november weer een kijkje nemen op de bouw. Het werd een gezellige en feestelijke bijeenkomst, waarbij de bewoners al vele ideeën over de inrichting van hun appartement konden uitwisselen. Alle betrokkenen zijn erg enthousiast en trots op dit mooie project!

Nieuwsbrief Rondom Wonen

De laatste Nieuwsbrief van 2019 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Rondom Wonen scoort goed in Aedes benchmark

Brancheorganisatie Aedes heeft de resultaten van de zesde benchmark voor woningcorporaties gepubliceerd. Onderwerpen als huurders, onderhoud en duurzaamheid staan hierin centraal. Rondom Wonen scoort op het huurdersoordeel een 8.1! Dat is de hoogste score van de hele regio. “En daar zijn we trots op!”, zegt directeur-bestuurder Lucas de Boer.

Huurdersoordeel fantastisch!
Nieuwe huurders geven Rondom Wonen een 8.1 tegenover het landelijk gemiddelde van 7.7. Het cijfer dat Rondom Wonen krijgt van vertrokken huurders is een 7.9. Huurders met een reparatieverzoek waarderen Rondom Wonen met een 8.1, tegenover een landelijk gemiddelde van 7.6. Op alle fronten scoort Rondom Wonen dus beter dan het landelijk gemiddelde.

Ook dit jaar een mooie score voor CO2-uitstoot
Hierbij gaat het om het daadwerkelijk gasverbruik. Voor de energieprestatie – de ‘energiezuinigheid’ van een woning scoort Rondom Wonen net als vorig jaar een A. Ook deze prestatie is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt mede omdat Rondom Wonen vrij nieuw bezit heeft en door de aardwarmte in Pijnacker Noord.

Duurzaamheid
Rondom Wonen is op vele plaatsen al bezig met verduurzaming. Zo plaatsen wij zonnepanelen en bouwen gasloos. In het kader van de duurzaamheid gaat Rondom Wonen volgend jaar een pilot uitvoeren bij de flatwoningen van De Visserlaan. Voor de voorbereiding is samen met bewoners uit De Visserlaan en medewerkers van Rondom Wonen een klankbordgroep opgericht.

We scoren minder dan gemiddeld op betaalbaarheid en onze bedrijfslasten
De lagere score op betaalbaarheid heeft te maken met het feit dat Rondom Wonen veel grotere nieuwbouw woningen heeft met een hoge kwaliteit, waardoor de bijbehorende huurprijzen hoger liggen. Ook onze bedrijfslasten zijn nog altijd iets hoger dan het gemiddelde in de sector. We blijven kritisch kijken hoe we onze bedrijfslasten verder kunnen verlagen zonder kwaliteit in te leveren, zo legt Lucas uit.

Sollicitatietraining leerlingen Melanchthon Berkroden

Op 26 november was het weer zo ver; 25 VMBO leerlingen van het Melanchthon Berkroden kwamen op bezoek bij Rondom Wonen voor een sollicitatietraining.
Op school hadden zij eerst een brief en CV opgesteld voor 1 van de mogelijke vacatures. Toch wel heel spannend om dan naar een bedrijf te gaan voor een sollicitatiegesprek!
Maar het ging allemaal prima en gewapend met tips voor een goede sollicitatie zijn ze weer terug naar school gegaan.