Nieuwe bestemming koffieautomaat

Door het overgaan naar een andere leverancier, beschikt Rondom Wonen sinds een aantal maanden over een nieuwe koffiemachine. Het was echter zonde om de oude machine weg te gooien, daarom plaatsten wij een oproep welke maatschappelijk betrokken organisatie interesse had. We ontvingen hierop een drietal reacties en onze directeur Lucas de Boer heeft vervolgens een loting gedaan. Hobbyclub De Doewat uit de Notelaer in Pijnacker kan nu genieten van een vers bakje koffie!

Uitreiking 1e sleutels appartementen Groene Vizier, Keijzershof

Op maandag 4 november 2019 vonden de eerste sleuteluitreikingen plaats aan de nieuwe huurders van de appartementen van het Groene Vizier aan de Zilverreigerdreef in Keijzershof. De sleutels werden door medewerkers van Rondom Wonen uitgereikt in het gebouw van de SWOP.

Net na de zomer vorig jaar is Rondom Wonen gestart met de bouw van de 30 appartementen tussen het fietspad van de Zuidweg en de multifunctionele accommodatie, het Nest. Begin augustus 2019 is met de woningen geadverteerd via Woonnet Haaglanden. Er waren 784 reacties, waarvan 172 uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Door lokaal maatwerk mochten wij 7 woningen bij voorrang (25%) toewijzen aan woningzoekenden uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De overige 23 woningen zijn op volgorde van inschrijfduur toegewezen. Uiteindelijk zijn er 13 woningzoekenden uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp die een woning hebben weten te bemachtigen. De huurprijzen zijn afhankelijk van het type netto € 537,95 en € 581,59.

Het gebouw bestaat uit drie woonlagen met 30 twee kamerwoningen met een oppervlak van circa 45 m2. 10 woningen hebben een iets grotere slaapkamer van 10,5 m2. De woningen zijn bestemd voor 1- en 2 persoons huishoudens en worden duurzaam verwarmd. Verder is het project gasloos gerealiseerd en is het dak voorzien van zonnepanelen. Parkeren vindt direct naast het gebouw plaats. Op de begane grond is een gemeenschappelijke fietsenberging gerealiseerd en er is een gemeenschappelijk dakterras aanwezig.

Kortom, Rondom Wonen voegt weer een prachtig project aan haar bezit toe en wij wensen alle nieuwe bewoners heel veel plezier en geluk in hun nieuwe woning!

Nieuwsbrief Rondom Wonen

De vijfde Nieuwsbrief van 2019 is verschenen. De complete Nieuwsbrief vindt u hier.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet automatisch in uw mailbox? Hier kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief.

Woningcorporaties zien alle vormen van woonoverlast stijgen

Koepelorganisatie Aedes geeft aan dat de woonoverlast toeneemt. Zij dringen aan op meer regie op samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. “Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen”, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Woningcorporaties, waaronder ook Rondom Wonen, maken zich grote zorgen over burenoverlast, ofwel woonoverlast. De woonoverlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker. Meer dan 80 procent van de corporaties ziet een toename van meldingen van verward gedrag. Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor.
Bij Rondom Wonen is het aantal zaken van woonoverlast de afgelopen jaren met 15% gestegen!

Aedes heeft een en ander onderzocht en de resultaten zijn gebundeld in de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019. Deze Corporatiemonitor is hier te downloaden.

Postbus 87 vervalt per september 2019

Rondom Wonen krijgt de post steeds meer via de digitale weg binnen. Daarom hebben we besloten per 1 september a.s. onze POSTBUS 87, 2640 AB Pijnacker op te heffen. Brieven kunt u sturen naar: Industrieweg 2, 2641 RM  Pijnacker.

Nieuwe manager Wonen

Op 1 augustus is Bianca van Zon als manager Wonen begonnen bij Rondom Wonen. Zij volgt vertrekkend manager Tanja Roest op.

Gemeente, Rondom Wonen en huurders maken prestatieafspraken

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, woningcorporatie Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op 27 juni 2019 zijn de prestatieafspraken officieel ondertekend door alle betrokken partijen. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen.

Afspraken Pijnacker-Nootdorp
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Partijen hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan voor 2019. Begin dit jaar heeft Rondom Wonen al 66 sociale huurwoningen in Pijnacker Noord opgeleverd. Op dit moment wordt er gebouwd aan een appartementencomplex met 30 woningen in Keijzershof en een appartementengebouw in Nootdorp. Verder zijn er afspraken gemaakt over nieuwe ontwikkellocaties waarbij zowel de gemeente als Rondom Wonen de doorstroming binnen de woningvoorraad als speerpunt willen gebruiken. Op het gebied van duurzaamheid start Rondom Wonen een project met zonnepanelen.

De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze (toekomstige)  huurders.

Ook Rondom Wonen doet mee aan 4-Them!

Wat een geweldige avond! Samen met medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Brandweer Haaglanden, Politie Pijnacker-Nootdorp, Rondom Wonen en Ipse de Bruggen hebben wij een fantastische avond gehad in de brandweerkazerne van Pijnacker. Met een spelletjes parcours en vooraf een heerlijke bbq van De Viergang werd het een geslaagde avond! De beker ging naar Team Wit! Op naar een volgende editie!

Verduurzaming flat De Visserlaan

Op vrijdag 24 mei 2019 hebben de bewoners van De Visserlaan een brief ontvangen met een uitnodiging voor een bewonersavond. Rondom Wonen wil in De Visserlaan starten met het verbeteren van het comfort en het nemen van energiebesparende maatregelen.

Samen met de bewoners wordt het plan voor de flat gemaakt. De Visserlaan is de eerste flat in Pijnacker Noord waar we mee aan de slag willen. Na een succesvolle afronding komen ook de andere flats aan de beurt. Wij kunnen op dit moment nog niets zeggen wanneer de andere flats aan de beurt komen. Dat hangt af van het plan dat uiteindelijk wordt uitgevoerd in De Visserlaan.

Er is gekozen voor De Visserlaan vanwege de strategische ligging. Het gebouw staat aan het einde van de wijk en kijkt aan 1 kant direct het groen in. De overlast voor omwonenden bij te nemen bouwkundige maatregelen blijft hierdoor beperkt.

Via onze website willen we alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van het verloop van het project.

Nieuwbouw Villa Zonnedauw in Nootdorp binnenkort in de steigers

De bouw van het appartementengebouw voor de Stichting Wooninitiatief Nootdorp aan de Zonnedauw/Pinksterbloem in Nootdorp, Villa Zonnedauw, vordert gestaag.
De ruwbouw is ook in dit project klaar. Binnenkort wordt het appartementengebouw in de steigers gezet en kan er gestart worden met het verdere dak- en gevelwerk.
Doelstelling is om het totale gebouw eind 2019 op te leveren.

Villa Zonnedauw is een woonvoorziening voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en bestaat uit 14 appartementen, 2 gemeenschappelijke woonkamers waar gekookt en gegeten kan worden en een kantoor annex slaapkamer voor medewerkers van Ipse de Bruggen.

Voor meer informatie klik hier.